מי אחראי לפרסום 'ספאם'?

נועם קוריס
נועם קוריס
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

שאלה:  שכרתי לפני כשנתיים חברה שעוסקת בשיווק עבור העסק שלי, במסגרת הסכם השיווק שערכתי עם חברת השיווק התחייבה כלפיי החברה שהשיווק יעשה כדין. לפני כשלושה חודשים הוגשה נגדי תביעה על ידי אדם שכלל איני מכיר בטענה שאותה חברה שלחה הודעות פרסומיות בניגוד לחוק. מה הסיכון שלי בנושא?

תשובה: בית המשפט העליון הכריע לאחרונה במקרה דומה במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה וקבע, כי העובדה שחברת השיווק התחייבה בפני העסק כי היא פועלת כחוק ותשפה את העסק במקרה שיתבעו בגין משלוח אסור של דברי פרסומת, לא מספיקה כהגנה לבעל העסק שהזמין את הפרסום והמזמין אינו יכול לצאת ידי חובתו בכך שיכלול בהתקשרות עם חברת הפרסום התחייבות לפעול על פי החוק. בית המשפט העליון אף הדגיש את הרציונל ברצון להרתיע בעלי עסקים מלשכור חברות פרסום אך לא לפקח על עבודתן.

שאלה: חברה שהסכימה שאשתמש בהסכם שעו"ד כתב להם. הסכם זה משמש לצורך החתמת לקוחות לשירות החברה. האם אני יכול להשתמש בו, בשינוי נוסח, או שיש גם לעו"ד בעלות עליו וצריך גם את אישורו?

תשובה: התשובה לשאלה נעוצה בהסכמה שבין עורך הדין לחברה. בהנחה שעורך הדין אינו שכיר של החברה (במקרה זה כל זכויות היוצרים ביצירותיו שייכות לחברה, אלא אם הוסכם אחרת), יש לדעת האם עורך הדין העביר את הזכויות בחוזה לחברה או שרק נתן לה רישיון שימוש. אם האופציה הראשונה היא הנכונה מספיק אישור של החברה, אם האופציה השניה- יש לבקש את רשותו של עורך הדין

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

 

השארת תגובה