הכירו: מועצת רבני צרפת, בישראל

לאור קריאתם של גדולי ישראל הוקמה ועדת רבנים לסייע ליוצאי צרפת בארץ ישראל: מי הם הרבנים היושבים על מדין ואיך ישרתו את יוצאי צרפת?

הוקמה מועצת רבני צרפת בישראל (5)
הוקמה מועצת רבני צרפת בישראל (5)
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

בברכתו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ולאור קריאתם של מרנן ורבנן ובראשם רבי משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקא וחבר מועצגה"ת, ורבי דוד כהן ראש ישיבת חברון וחבר מועצגה"ת, אשר נושא על ליבו את הדאגה לציבור העולים מצרפת באהר"ק התכנסו אמש ראשי ישיבות ורבני קהילות יוצאי צרפת לייסד ועדת רבנים שתדון ותפעל בנושא הנוגע לבני צרפת השוכנים כאן בארץ הקודש.

כידוע בשני עשורים אחרונים מסיבות שונות עלו אלפים ורבבות מבני צרפת לארה"ק, ומתוכם אלפי משפחות בני תורה, אשר פעמים רבות עומד על דרכם התמודדויות שונות אשר לרבים מהם קשה לעמוד בהם. הנושא עלה על שולחנם של גדולי ישראל שליט"א, ולאור הביקוש קראו מרנן ורבנן שליט"א להקים ועדת רבנים אשר תשתדל לסייע ככל שתוכל לכלל האוכלוסיה הצרפתית הפזורה בכל רחבי הארץ, ובפרט בערים אשדוד, רעננה, נתניה, הרצליה, תל אביב וירושלים.

ישמשו בוועדה זו גדולי תורה אשר ליבם ועיניהם על אחיהם העולים מצרפת. [לפי סדר א-ב] רבי יוסף חי אברג'ל ראש כולל בישיבת ישועות יוסף, רבי אליהו אלקיים משגיח ישיבת דעת חיים, רבי ישעיה ארואס רב ביהמ"ד מנוחת שלום ירושלים, רבי שלום ביטאן ראש ישיבת דעת חיים, רבי בנימין ברסי רב קהילה ברמות, רבי שאול וייצמן ראש מוסדות אוהל נפתלי, רבי שלום טולידאנו מראשי ישיבת מאור התורה, רבי יוסף מאיר, רבי יהודה שמואלראש ישיבת כתר שלמה ב"ב.

כאמור הרבנים הגאונים שליט"א ישתדלו לכוון לנווט ולתת מענה עבור כלל תושבי הארץ אשר ארץ מוצאיהם צרפת, בכל דרכי הפעילות מהקמת מוסדות עד הקמת קהילות ע"י אברכים  אשר יפעלו בקרב אוכלוסייה זו, ובסייעתא דשמיא להקל על אלו שכבר עלו או החליטו לעלות ע"מ שיוכלו לחנך את בניהם בדרך התורה והיראה.

השארת תגובה