התלמידים התחזקו ב'מנחת חינוך' – בין הסדרים

ישיבת בני יששכר
ישיבת בני יששכר
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מוסיפים קודש על קודש: התרגשות רבה בישיבת 'בני יששכר' בחדרה, מהחיזוק הגדול שנרשם בישיבה בתקופה אחרונה, בלימוד הקבוע בספר 'מנחת חינוך'. לפני מספר חודשים ביקשו התלמידים מרבותיהם עצה נכונה להתחזק בלימוד התורה בשעות בין הסדרים, ולקבוע לימוד בספר המחכים ומחדד דרך הלימוד הנכונה. בעצה אחת עם גדולי הדור החליטו התלמידים לקבל על עצמם קביעות עתים בספר 'מנחת חינוך' עם הערות רבינו בעל 'האבי עזרי' זיע"א. כנודע בשערים בעולם הישיבות כמה הפליג מרן זיע"א בשבח הלימוד בספר 'מנחת חינוך' וזכה כלל ישראל שהערותיו שנכתבו בשולי הגיליון הודפסו בהוצאה מהודרת.

למרות שהלימוד הוא בשעות בין הסדרים ומבחינת מוסיף והולך, רוב התלמידים בישיבה לא נותרו אדישים והצטרפו לסדר הלימוד.

כזכור, במהלך מסיבת חנוכה, ביקשו בהנהלת הישיבה לציין לשבח את החיזוק המיוחד בלימוד בספר 'מנחת חינוך' שהוא מסוגל ליישר המוח בדרך הלימוד הנהוגה בישיבות מימים ימימה לאורם של גדולי ישראל. בהנהלת הישיבה הדגישו את המעלה המיוחדת בקביעת לימוד דווקא בשעות בין הסדרים, כפי שהאריכו בעלי המוסר, שכל הנהגה טובה שאדם עושה מעבר לעניין הטבעי, הוא קונה לעצמו קניין רוחני.

בהנהלת הישיבה עדכנו את הורי התלמידים על החיזוק המיוחד וביקשו לעודד את היוזמים ואת הלומדים. ההורים הנרגשים הביעו שמחה גדולה מהשקיעות של התלמידים בלימוד התורה בעיון, שבאה לידי ביטוי גם בתוספת המיוחדת של הקבלה ללמוד בקביעות בספר 'מנחת חינוך' בשעות בין הסדרים.

השארת תגובה