הועדה באלעד התכנסה ואישרה עשרות בקשות

שורת החלטות משמעותיות להקלה על מצוקת הדיור בנושאים שונים התקבלה בישיבת ועדת התכנון והבניה בראשות ראש העיר ישראל פרוש • בישיבה זו השתתפו נציגי כבאות והצלה והמחוז במשרד הפנים ונעדרו חברי סיעות 'דגל התורה' וש"ס

העיר אלעד
העיר אלעד
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ועדת התכנון והבניה המקומית של עיריית אלעד התכנסה לישיבה ראשונה מאז הבחירות, בראשותו של יו"ר הוועדה, ראש העיר ישראל פרוש, כאשר בישיבה זו השתתפו גם נציגי כבאות והצלה והמחוז במשרד הפנים, לצד הצוות המקצועי במחלקת ההנדסה העירונית.

בוועדה הסטטוטורית חברים כל חברי העירייה, אך בישיבת הנוכחית בחרו נציגי סיעת 'דגל התורה שלא ליטול חלק ובעקבותיה גם נציגי סיעת ש"ס.

בישיבת הוועדה הוגשו על ידי עובדי המחלקה עשרים תיקי בקשות להיתרי בניה והרחבות – שהגישו תושבים, כאשר כולם התקבלו ואושרו פה אחד. עם תום אישורי רשימת בקשות ההיתרים, ביקש ראש העיר, המכהן כאמור כיו"ר הוועדה, להעלות להחלטה מספר נושאים חשובים במיוחד עבור התושבים.

לאחר דיון שהתקיים עם נציגי המחוז ואנשי המקצוע, התקבל אישור לניוד מטרים בתוספות בניה מקומות הגג לקומות המגורים, סעיף הכפוף לתב"ע מקומית. כמו כן התקבל אישור לזרז תהליך להתאמת התב"ע על מנת להגדיל את אחוזי הבניה למטרים המרביים הניתנים בכל דירות המגורים.

בנוסף, התקבל אישור להנעת תהליך לאישור פיצולי דירות שנבנו על ידי התושבים, לאחר תשלומי אגרות כמו היטלי השבחה ואישורי הנהלים המתאימים, בכפוף לאישור תב"ע. יו"ר הוועדה הדגיש כי פיצולי דירות יאושרו אך ורק במקרים שהבניה נעשתה בצורה קשיחה ובטיחותית, ולא מסכנת את הדיירים או מעוררת חשש לשריפות וכדומה.

במקביל לאישורים, התקיים דיון לגבי זמן קבלת ההיתר, כאשר ראש העיר הציב יעד של 90 ימי עסקים לקבלת היתר מיום הגשתו, אך זאת בכפוף להגשה מלאה ונכונה של כל המסמכים, כפי שיידרש כל מבקש לחתום יחד עם האדריכל מגיש התוכניות, כאשר על מגישים אלו – שיגישו תוכניות בצורה לא נכונה יותר מחמש פעמים, תוטל סנקציה ייחודית של מניעת הגשת בקשות למשך חצי שנה.

ראש העיר הודיע כי בכוונתו להקדיש מחצית מקבלת הקהל השבועית – המתקיימת במסגרת "שלישי אישי" – עבור נושא הבניה, זאת במקביל לצוות מחלקת ההנדסה שיקבל את התושבים בשעות אלה.

ראש העיר ישראל פרוש אומר, כי "בישיבת הוועדה הצבנו את הצורך בשמירה על החוק ועל בטיחות התושבים, לצד ההבנה כי מצוקת הדיור מחייבת הקלה של תהליכי האישורים והנגשה של המחלקה לכלל התושבים. אני שמח שהתקבלו החלטות משמעותיות מאוד שאמורות להקל במיוחד על הדיירים המבקשים להרחיב את בתיהם. זאת לצד זירוז תהליכי קבלת ההיתר".

השארת תגובה