עבר: סוף להפצת שמועות ברשת

משפחות נפגעים כתוצאה מפרסום ברשת, יוכלו לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק, של עד 50,000 שקלים

ווטסאפ
ווטסאפ
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מליאת הכנסת אישרה היום ברוב קולות את חוק "איסור פרסום שמות נפגעים" של יו"ר ועדת הרפומרות ח"כ רחל עזריה בקריאה טרומית.

החוק החדש מבקש לשים סוף לתופעת הפצת מידע ברשתות החברתיות ובאפליקציות על פצועים והרוגים סטרם הוצאת הודעה מסודרת.

הצעת החוק מתייחסת לעתות מלחמה ואירועים ביטחוניים אשר בהם מופצות ידיעות שונות על זהותם של נפגעים שפוגעות באדם שפרטיו הופצו ובבני משפחתו אשר, לעיתים, שומעים על המקרה בטרם נמסרה להם הודעה מסודרת על ידי הגורם המוסמך לכך. התקדמות הטכנולוגיה ואובדן היכולת של הממסד לנהל מידע או לצנזרו גורמים להתעצמות התופעה בשנים האחרונות.

הרצון למנוע את התופעה הפסולה ולהרתיע את המפרסמים מלהפיץ שמועות בעניין מצריכה הסדרה בחוק. מוצע לקבוע כי גילוי מידע, בין אמיתי ובין כוזב, והפצת פרטים מזהים של נפגעים או הרוגים בטרם ניתנה הודעה רשמית למשפחת הנפגע או ההרוג על ידי גורם מוסמך ובטרם פורסם שמו על ידי דובר צה"ל, יהווה עוולה אזרחית.

בהתאם לזאת, למשפחות הנפגעים ניתן יהיה לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק של עד 50,000 שקלים חדשים, וכפל סכום זה אם הפרסום נעשה בכוונה לפגוע.

לדברי יוזמת החוק ח"כ רחל עזריה (כולנו), "לא מגיע לאף אחד לקבל הודעה על מות יקירו בסלולרי. זו תופעה שקורת בשנים האחרונות וצריך לשים לה סוף".

"זה המינימום של הכבוד שעלינו לתת למשפחות הנופלים. לאפשר להם סביבה רגועה ומכילה ברגע הקשה מכל. "

השארת תגובה