המתיחות בבית שמש: זייברט במכתב זועם לגפני

על רקע המחלוקת סביב הכניסה לקואליציית עליזה בלוך ועיכוב מינויו של נציג 'אגודת ישראל' לתפקיד סגן ראש עיר, מזכ"ל 'אגודת ישראל' שיגר מכתב זועם ליו"ר 'דגל התורה'

ביקור ראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט בבניני מוסדות צאנז בבני ברק . תיעד משה גולדשטיין (20)
ביקור ראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט בבניני מוסדות צאנז בבני ברק . תיעד משה גולדשטיין (20)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

אבק הבחירות יחד עם המחלוקת הפנים חרדית בערים השונות – אט אט מתאדה, אך נראה כי דווקא לבית שמש – שם הציבור החרדי הלך במאוחד במערכת הבחירות – המחלוקת הגיעה מעט באיחור, זאת על רקע הפיצול הפנים חרדי ובפרט בתוך יהדות התורה בנוגע לכניסה לקואליציית עליזה בלוך.

אחרי שב'דגל התורה' החליטו להשים רגליים לאחות 'אגודת ישראל', תוך תרגיל פוליטי מבריק, כאשר אימצו אל חיקם את משה אבוטבול ובכך מנעו מ'אגודת ישראל' למנות איש מתוכם לתפקיד סגן ראש עיר, אחרי שב'דגל' איימו כי יכריזו עליהם כסיעה פורשת, על ידי הרוב שברשותם – חמש מול שלוש, השבוע שלח מזכ"ל 'אגודת ישראל' חנוך זייברט מכתב זועם ליו"ר 'דגל התורה' חבר הכנסת משה גפני.

במכתב כתב זייברט: "ועדת ה-8 שע"י 'אגודת ישראל' התכנסה מספר ימים לאחר ההחלטה הבלתי חברית והבלתי מוסרית, שקיבלו נבחרי דגה"ת בעיריית בית שמש כנגד נבחרי אגו"י שם, כאשר צירפו להחלטתם גם את ר' משה אבוטבול שעדיין לא פרע את החוב שהתחייב ל'אגודת ישראל' להחזיר את המנדט שקיבל ממנה, כדי להתמודד לראשות העיר שם, וכאמור, עמו להחליט נגד דעתם ומצפונם של נציגי 'אגודת ישראל' ונגד עמדת משלחיהם".

"כבודו זוכר כי הרשימה התאחדה לרשימה אחת, כאשר היה ידוע כי כל סיעה פועלת לבדה במו"מ מול ראש העיר, וכל סיעה יש הסכם נפרד לגבי הקואליציה העירונית", הוסיף זייברט. "חבל מאוד שההבנות של נציגים ללכת באחדות משותפת, מנוצלת על ידכם לפעול נגד הצד השני".

בהמשך המכתב תוהה זייברט על חברי 'דגל התורה', "איך לא התביישו להתכנס לישיבת סיעה ראשונה ולא גינו את איש ש"ס משה אבוטבול שתופס את מקומו של איש אגודת ישראל נחמן פרנקל, מועמד סייעת יהדות בתורה בעיריית בית שמש. איך העזתם לצרף איש ש"ס שיחבור אליכם, ואיתו יחד לנגח ולפגוע בחברים שלכם מיהדות התורה – נציגי אגו"י, אשר נאלצים לפעול נגד דעת רבותיהם, כי ברור כי כל סיעה תחליט על דרכה לפי הוראת רבותיהם, כאשר סיעה אחת לא תחליט לסיעה השנייה את דרכה".

מזכ"ל אגודת ישראל אף הזהיר במכתב, כי "התנהגותכם גורמת לתסיסה גדולה בקרב אנשינו, וברור לכם שלא נוכל לעמוד מנגד ולהחריש, כאשר ברור שאתם מגבים את המהלכים הנעשים ע"י אנשיכם בעיריית בית שמש".

"אי לכך, ר' משה", מסיים זייברט, "אני מבקש לשמוע ממך מהר ככל האפשר, ולא יאוחר מ-72 שעות ממסירת המכתב לידך, שארבעת נציגי דגה"ת בעיריית בית שמש יחד עם משה אבוטבול, התכנסו והתירו את מה שהם אסרו, ואף להחליט על התפצלות הסיעה ל-2, אגו"י ו'דגל התורה', כ"א עם חבריו במפלגה, והכל על מקומו יבוא בשלום".

ובתוך כך, ביום שני השבוע, היועץ המשפטי לעירייה, עו"ד מיקי גסטוירט, שלח מכתב נפרד לסיעת 'דגל התורה' – על אף שהם נחשבים בינתיים, לכל הפחות באופן רשמי, לסיעה מאוחדת עם אגודת ישראל – בה התבקשו לחלק את חבריהם בוועדות העירייה השונות, לקראת הדיון במליאת מועצת העיר הקרובה.

בתגובה, ב'דגל התורה' שלחו מכתב זועם ליועץ המשפטי, כשעליו חתמו ארבעת נציגיהם יחד עם משה אבוטבול החבר אף הוא ביהדות התורה וכתבו: "לפלא בעינינו היה לקבל את מכתבך הממוען עבור סיעת 'דגל התורה' שלא התמודדה בנפרד בבחירות לרשות ובאנו להעמיד אותך על טעותך שתקוותנו שנעשתה בשוגג ולא בכוונה תחילה, למותר לציין כי המדובר ב'סיעת יהדות התורה המאוחדת' בה אנו חברים".

"אנו רואים בחומרה ניסיון לפלג את הסיעה הקיימת וליצור פירוד שלא קיים כלל", הוסיפו חברי 'דגל התורה'. "לא ידוע לנו על חבר סיעה מכל שמונת החברים שנבחרו, אשר הודיע על פרישה מהסיעה לפי סעיף 125 א' לפקודת העיריות", תוך שהם מציינים כי על פי סעיף 125א, בפקודת העיריות נכתב מפורש כי 'התפלגות של סיעה שהיא צירוף של סיעות של המועצה היוצאת', אפשרית רק לאחר 'שהסיעה המתפלגת הגישה לפקיד הבחירות בעת הגשת רשימת המועמדים שלה הודעה בכתב בדבר צירוף של סיעות בציון השתייכות המועמדים', כשלדבריהם 'דבר זה לא בוצע על ידי אף אחת משלש המפלגות שחברו יחד – אגו"י, כח ודגל התורה'.

בין השורות ב'דגל התורה' אף משיבים למכתבו של זייברט, כשהם מציינים, כי "מזכ"ל 'אגודת ישראל' מבקש ממזכ"ל 'דגל התורה' הרב משה גפני לבצע הליך התפצלות בין הסיעות 'אגודת ישראל' ו'דגל התורה' כנדרש בחוק, תוך שהוא מתעלם מסיעת כח", כשהם מוסיפים, כי "לפלא שנעלמה מעיניו סעיף 125 א בפקודת העיריות: 'ובלבד שכל חברי הקבוצה מסרו הודעה משותפת בכתב על פרישתם, לראש העירייה, ושהפרישה נעשתה שנתיים לפחות אחרי מועד התחלת כהונתם של חברי המועצה כאמור בסעיף 24".

"בהתחשב בכך סיעת 'יהדות התורה המאוחדת' הינה בת 8 חברי מועצה נבחרים, אזי שזכות הייצוג הינו עומד על 42.28% שהם 42 חברי ועדה", קובעים ב'דגל התורה' ומוסיפים כי "השמטת החברות בועדת הנחות על אף דרישת החוק לפקודת העיריות, אשר מציין כי חבר ועדת הנחות מטעם אופוזיציה יהיה הנציג של הסיעה הגדולה ביותר וכפי שהוחלט בישיבת הסיעה כי 'יהדות התורה המאוחדת' אינה חברה בקואליציה העירונית".

ראוי לציין, כי בצמוד להסכם המקורי, בסיעת ש"ס הצהירו ביום שישי – ערב שבת קודש פרשת מקץ, כי ההסכם יקוים במלואו ולעת עתה נציג מרשימת ש"ס יפרוש לטובת נציג אגודת ישראל, אברהם נחמן פרנקל, שיתמנה במינוי מיוחד של שר הפנים.

דבר זה אמנם יכניס את פרנקל לעירייה, אך עדיין עלול לעכב את מינויו של נציג אגודת ישראל לסגן ראש עיר, בשל העובדה כי אבוטבול עדיין יחשב לנציג יהדות התורה, בעוד ופרנקל יחשב לנציג סיעת ש"ס, מה שצפוי להשאיר את חברי אגודת ישראל בעמדת המיעוט כמו גם את פרנקל שייכלא בתוך סיעת ש"ס מול שני החברים האחרים.

השארת תגובה