הקבינט הכלכלי האריך את תוכנית פיתוח הגולן

הישג לשר החקלאות אורי אריאל, הקבינט החברתי כלכלי אישר פה אחד: תכנית הרב שנתית לפיתוח ולחיזוק החקלאות בגולן ממשיכה לעוד שנתיים

מרכז המבקרים ביקב רמת הגולן
מרכז המבקרים ביקב רמת הגולן
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל אשר קיים סדרת פגישות בשבועות האחרונים עם ראשי מועצות מהגולן הניח היום הצעת מחליטים לפיתוח ולחיזוק החקלאות בגולן אשר מאריכה את התוכנית הקיימת עד לשנת 2020.

התוכנית שעברה כאמור בפה אחד בקבינט החברתי כלכלי הינה המשך ישיר להחלטת ממשלה 1170 שהתקבלה בתאריך 12.01.2014 שעניינה תכנית לפיתוח החקלאות בגולן.

התוכנית המדוברת עוסקת בעידוד כניסה של צעירים לענף החקלאות, פיתוח המרחב הכפרי, נהלי תמיכה שונים של סיוע לחקלאים ולפיתוח ענפי החקלאות השונים.

בדברי ההסבר להצעה הוגדרה התוכנית ככזו אשר "משתלבת ביעדים הלאומיים בהתאם למדיניות הממשלה של פיתוח כלכלי אזורי, חיזוק הפריפריה, תוספת מקורות תעסוקה איכותיים והצערת דורות בחקלאות. בנושאים אלו התוכנית נותנת דגש משמעותי לפתרון כולל אשר בא לידי ביטוי בתוכניות של המרחב הכפרי ובנהלי תמיכה שונים אשר מביאים לסיוע משמעותי לחקלאים ולפיתוח החקלאות."

"כמו כן, לצד פיתוח החקלאות המסורתית, התוכנית נותנת מענה לפיתוח חקלאות עתירת ידע, וחיזוק שמירה על ביטחון המזון והיתרונות היחסיים במדינת ישראל במו"פ החקלאי."

השארת תגובה