המעסיק סירב לשלם מס על שווי הרכב

נועם קוריס
נועם קוריס
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

שאלה: אשמח לדעת אם עפ"י חוק עובד הנוסע ברכבו הפרטי ללקוחות החברה ומקבל החזר, מחויב לשלם שווי מס ואם לא האם על המעסיק לשלם את המס? כנ"ל לגבי כנס שיווקי שעובד החברה מתבקש לנסוע אליו, האם עלות הנסיעה מחויבת בתשלום שווי מס, האם החברה צריכה לשלם מס על החזר הנסיעה?

תשובה: ככלל, כל הוצאה שמחזיר מעסיק לעובדו מחויבת במס הכנסה ובביטוח לאומי. לגבי השתלמות מקצועית או כנס מקצועי שהעובד מחויב לצאת אליו – יש לבחון טובת מי גוברת, המעסיק או העובד, ובמקרה בו טובת המעסיק גוברת, אין לחייב את הסכום האמור כהכנסה חייבת בידי העובד. ככל שלכנס המקצועי הצטרפו בני זוג או בני משפחה אחרים, מדובר בהטבה לעובד המחויבת במס שישולם על ידו..

שאלה: כבר 30 שנים אנו מתגוררים בבניין שמוגדר כבית משותף, ולאחרונה יש כמה מחלוקות משמעותיות בין השכנים בנוגע לניהול השוטף של הבניין, מה אומר החוק על דרך הניהול?

תשובה: לפי החוק, לכל בית משותף צריכה להיות נציגות שתבחר לפי תקנון, לשם הנהלת ענייני הבית המשותף. דרכי פעולתה של הנציגות ייקבעו בתקנו. הנציגות משמשת לפי החוק כמורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להנהלת הבית המשותף ולבדק הרכוש המשותף והיא זכאית להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל משא ומתן, משפטי או אחר, בשם כל בעלי הדירות בכל העניינים האלה.

החלטה של בעלי הדירות שהתקבלה בהתאם לתקנון מחייבת, כל עוד ההחלטה בתקפה – כל בעל דירה, בין אם היה בעל הדירה בשעת קבלת ההחלטה ובין אם היה לבעל הדירה אחרי קבלת ההחלטה, ובלבד שההחלטה נרשמה בספר החלטות שיהיה נתון בכל עת לעיון בידי כל בעל דירה.

שאלה: אני שוכר עכשיו דירה וידוע לי שיצא לפני שנה וחצי בערך חוק שאומר שחובת הביטוח לדירה היא על המשכיר,. רציתי לדעת האם המשכיר יכול לחייב אותי לשלם על הביטוח לדירה למרות החוק שיצא?

תשובה: המשכיר יכול לבטח את מבנה הדירה, נזקי צנרת וכו' ואולם הוא אינו מחויב לבטח את תכולת הדירה ולכן הוא יכל לחייב אותך לעשות פוליסה כזו, על מנת לכסות את עצמו ממקרה ביטוחי.

שאלה: יש לי ייפוי כח בחשבון הבנק על שם אשתי. ברשותי גם כרטיס אשראי הנושא את שמי מחשבון הבנק הזה כבר עשרות שנים. לאחרונה פרץ סכסוך בינינו. בעקבות החיוב האחרון של הכרטיס בחשבון הבנק, פנה אלי הבנק שאכסה את הסכום שחויב עקב השימוש שלי בכרטיס. האם הבנק יכול לחייב אותי או לכסות את הסכום מחשבון אחר שעל שמי בסניף. או שהוא חייב לפנות לבעל החשבון?

תשובה: נשמע שאתה צודק בשאלה ומפליא שהבנק פנה אליך. עקרונית על הבנק לפנות לבעל החשבון ואם הבנק פונה בכל זאת אליך, בקש מהבנק שהפנייה תהיה מנמקת ובכתב ותתייעץ עם עורך דין בצורה פרטנית לפי הנימוקים שהבנק יעלה במכתבו.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com

השארת תגובה