בני הישיבות התכנסו לזכר הגראי"ל

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

ביוזמת ארגון בני הישיבות בירושלים נערך הערב מעמד אדיר ומרגש לכבודם של בני הישיבות אשר התקיים באולמי תמיר בהשתתפותם של למעלה מ1500 בחורים שעמלו בחודשים האחרונים בכתיבת חידושי תורה וסיכומי סוגיות שנכתבו לע"נ מרן בעל האיילת השחר זצוקל"ל.

כבר בתחילת האירוע התמלא האולם עד אפס מקום כאשר מאות בחורים צפו במסכים מחוץ לאולם. את המעמד כיבדו בהשתתפותם חברי מועצת גדולי התורה רבי משה יהודה שליזנגר. ורבי דוד כהן. וכן רבי שרגא שטיינמן. רבי אליעזר יהודה פינקל. רבי משה שטיינמן . כמו כן השתתף במעמד אורח הכבוד רבי יהודה טולידנו מרבני צרפת שהגיע במיוחד להשתתף באירוע.

כל הנואמים הביעו את התרגשותם למראה הנרגש של עשרות קלסרים עמוסים באלפי חידושי התורה וציינו את מרן בעל האיילת השחר שתמיד חיזק ועודד את עולם התורה לעמל ויגיעה בתורתינו הקדושה.

דברי חיזוק וברכה הוקרנו על גבי המסכים מרבי משה הלל הירש חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת "סלבודקא" העומד בראשות ארגון בני הישיבות ואשר נבצר ממנו להשתתף במעמד עקב נסיעתו לחו"ל מצגת סוחפת ומרגשת על חייו ופעלו של מרן זצוקל"ל הוקרנה על גבי מסכי ענק.

במרכז האירוע חולקו עשרות מילגות כספיות גבוהות . וכן כל כותבי החידושי תורה קיבלו את ספרו של מרן ראש הישיבה זצוקל"ל – ימלא פי תהילתך על תפילה במהדורה מיוחדת שהודפסה לערב זה.

כמו כן השתתפו במעמד זה חברי סיעת דגל התורה בירושלים אשר הודות ליוזמתם והשתדלותם הושגו התקציבים לתוכנית זו. אליעזר רכאוברגר יו"ר הסיעה נשא דברי ברכה מרגשים.

פרקי שירה והודיה נשמעו ע"י בעל המנגן מוטי שטיינמץ בליויי תזמורתו המורחבת של רובי בנט.

ראשי ארגון בני הישיבות הכריזו על התוכנית החדשה לעילו נשמתו של מרן זצוקל'ל. כאשר בני הישיבות נקראו לקבל על עצמם לסיים את המסכת הנלמדת בישיבה . כאשר מעמד נשגב יתקיים אי"ה בימי בין הזמנים של חודש ניסן.

אלפי הבחורים חזרו לביתם עם מטען רוחני עצום להמשך עמלם בתורה בהיכלי הישיבות הקדושות במהלך חודשי החורף הבעל"ט.

הנואמים והמשתתפים הודו מקרב לב לעיריית ירושלים העומדת מאחורי מימון הפרויירקט . וכן הודו למנהל קהילתי אשכולות על ניהול כל התוכנית.

השארת תגובה