היה שוחד או שזה מסע ציד?

המלצות המשטרה בתיק 4,000 מאשימות את נתניהו בקבלת שוחד בצורת סיקור עיתונאי תמורת הטבות לקבוצת בזק • נתניהו: "הוציאו לפחות עשרות מיליונים על חקירות סרק"

נתניהו והחמוצים
נתניהו והחמוצים

כותרת:

משנה: המלצות המשטרה בתיק 4,000 מאשימות את ראש הממשלה ורעייתו בקבלת שוחד משאול אלוביץ' בצורת סיקור עיתונאי תמורת הטבות לקבוצת בזק # נתניהו תקף בחריפות: "הוציאו לפחות עשרות מיליונים על חקירות סרק. לא יהיה כלום כי אין כלום ולא היה כלום" # יצא נגד המפכ"ל אלשיך שסיים את תפקידו: "אינני יודע מי יהיה המפכ"ל הבא אבל אני יודע דבר אחד – תהיה לו עבודת שיקום גדולה" # הפרשה המלאה

אוריאל צייטלין

ראש הממשלה נתניהו, מככב בשנים האחרונות במדורי הפלילים בעיתונות הישראלית. אחד התיקים המרכזיים שנידונו שוב ושוב הוא תיק 4,000, העוסק בעיקרו בחשד לכאורה לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים שבוצעו על ידי ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ועל ידי מר שאול אלוביץ', בעל השליטה בקבוצת בזק ואתר "וואלה". החשד המרכזי הינו שראש הממשלה לקח שוחד ופעל תוך ניגוד עניינים, בכך שהתערב ופעל בהחלטות רגולטוריות המטיבות עם שאול אלוביץ' ועם "קבוצת בזק", ובמקביל דרש במישרין ובעקיפין, להתערב בתכני אתר "וואלה" באופן שיטיב עמו.

ביום ראשון השבוע, הגישה המשטרה את המלצותיה בתיק זה עם סיום החקירה לפרקליטות ולמעשה פתחה פרק חדש שקידם את האפשרות המביכה והבלתי רצויה, בה נראה שוב ראש ממשלה בישראל יושב כנאשם בבית המשפט. לא נעים. בהמלצות המשטרה שכאמור פורסמו השבוע, נכתבו הדברים הבאים: "ראשיתה של הפרשה בחקירה שניהלה מחלקת חקירות ברשות ניירות ערך בעניינה של 'קבוצת בזק'. במסגרת חקירה זו אותרו ראיות משמעותיות, אשר הצביעו על חשדות לעניין התנהלותו והתערבותו הפסולה של מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר, בענייני חברת בזק ושאול אלוביץ' (בעלים של וואלה ושל בזק בתקופה המדובר) בסוגיות רגולטוריות שונות. כל זאת, תוך הסתרת פעילותו זו מעיניהם של גורמים מקצועיים ומשפטיים במשרד האוצר, במשרד התקשורת ומשרד המשפטים, ותוך העדפת האינטרסים של שאול אלוביץ' ובזק על פני האינטרס הציבורי.

"לאחר העברת תיק החקירה בעניינה של קבוצת בזק לפרקליטות ובמסגרת השלמת חקירה שבוצעה על ידי חוקרי הרשות לניירות ערך, אותרו ממצאים ראייתיים משמעותיים שבעקבותיהם המליצו פרקליטות מיסוי וכלכלה ופרקליט המדינה ליועץ המשפטי לממשלה להרחיב את החקירה ובכלל זאת לפתוח בחקירה גם נגד ראש הממשלה. היועץ המשפטי לממשלה קיבל ההמלצה והורה על פתיחה בחקירה משותפת של המשטרה והרשות לניירות ערך.

"על-פי החלטת ר' אח"מ ור' להב 433 החקירה הוטלה על היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433, ולוותה מקרוב על ידי צוות פרקליטים מפרקליטות מיסוי וכלכלה. החשדות חייבו חקירה מקיפה, מורכבת ומאומצת, שבוצעה על ידי צוות חקירה משותף ליאל"כ ולרשות לניירות ערך. עם התפתחות החקירה בוצעו מאות פעולות חקירה, וכן נחתמו הסכמי עדי מדינה עם שני חשודים – שלמה פילבר וניר חפץ, אשר חשפו התנהלות פסולה בין נתניהו לאלוביץ' בשני צירים מרכזיים: הטיית הסיקור התקשורתי תמורת רגולציה מיטיבה.

"מממצאי החקירה עולה, כי רוה"מ פעל לקידום ענייניו של שאול אלוביץ' בתחום הרגולציה, ובין היתר בסוגיית מיזוג בזק-יס תוך כריכת קידום עניינים אלה בסיקור החיובי בוואלה. בסיכומה של חקירה ענפה זו, אשר התנהלה מפברואר 2018 עד נובמבר 2018, נחקרו תחת אזהרה 13 חשודים, חלק מן החשודים מעורבים, על פי החשד, במנגנון השוחד וחלקם מסייעים לעבירות השוחד. חלק מהחשודים נעצרו לפרקי זמן כאלה ואחרים על פי צורכי החקירה.

"במהלך החקירה נגבו עדויותיהם של 60 עדים (ב- 176 הודעות), בוצע חיקור דין מחוץ למדינת ישראל, ונאספו ונותחו חומרי חקירה רבים, לרבות הקלטות ומסמכים. במהלכה של החקירה על שלביה השונים נתפסו נכסים וכספים המיועדים לחילוט מקרב מי מהמעורבים בפרשה, בסך הנאמד ב – 118 מיליון ₪. פעולות החקירה בוצעו כמקובל בכפוף לאישורים שניתנו על ידי פיקוד להב 433, ר' אח"מ, פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה בהתאם להתקדמות החקירה וממצאיה".

הראיות והחשדות

הראיות בתיק מצביעות על כך, כי מערכת היחסים בין ראש הממשלה ומקורביו למר שאול אלוביץ' הייתה מערכת יחסים שוחדית, כך נכתב במקור – בכתב ההמלצות של המשטרה.

מממצאי החקירה עולה, כי בין השנים 2012–2017 ראש הממשלה ומקורביו התערבו באופן בוטה ומתמשך ולעתים אף יום יומי בתכנים שפורסמו ע"י אתר החדשות "וואלה", וכן ביקשו להשפיע על מינויים של נושאי משרה באתר (עורכים וכתבים) וזאת תוך כדי שימוש בקשרים שהיו להם עם שאול ואיריס אלוביץ'.

התערבות ראש הממשלה ומקורביו בתכנים ובמינויי נושאי משרה באתר "וואלה" נועדה לקדם את האינטרסים האישיים שלו, וזאת באמצעות פרסום כתבות ותמונות מחמיאות, הסרת תכנים ביקורתיים כלפי ראש הממשלה ובני משפחתו וכדומה. עוד עלה מן הממצאים, כי בני הזוג אלוביץ' השפיעו על הפרסומים באתר "וואלה", וזאת בעד החלטותיו הרגולטוריות של רה"מ לטובת שאול אלוביץ' וקבוצת בזק, ומתוך רצון להמשיך ולקדם את האינטרסים העסקיים של קבוצת בזק בכלל, ובעל השליטה בה בפרט.

"עם סיום החקירה עמדת משטרת ישראל והרשות לניירות ערך היא, כי נתגבשה בתיק זה תשתית ראייתית מספקת לביסוס החשדות נגד המעורבים העיקריים בפרשה כמפורט להלן":

  • נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, התגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירות של לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.
  • נגד שרה נתניהו התגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירות של לקיחת שוחד (בצוותא), מרמה והפרת אמונים (בצוותא), ושיבוש מהלכי חקירה ומשפט.
  • נגד שאול אלוביץ' התגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירות של מתן שוחד, שיבוש מהלכי חקירה ומשפט, עבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.
  • נגד איריס אלוביץ' התגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירות של מתן שוחד, שיבוש מהלכי חקירה ומשפט ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.
  • נגד עמיקם שורר, נושא משרה בכיר בחברת בזק, התגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירות של מתן שוחד (מסייע), עבירות מנהלים בתאגיד, עבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.
  • נגד זאב רובינשטיין, איש עסקים המקורב למשפחות נתניהו ואלוביץ המכהן כסגן יו"ר הבונדס, התגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירות של תיווך במתן שוחד, ולקיחת שוחד (בצוותא).
  • נגד סטלה הנדלר, מנכ"לית חברת בזק, התגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך.
  • נגד אור אלוביץ', התגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך.

על פי חוות דעתם של פרקליטי המדינה ובראשם היועץ המשפטי לממשלה, יקבע האם ייכתב כתה אישום נגד ראש הממשלה, רעייתו והמעורבים או שלא יהיה כלום כי אין כלום.

האור מנצח

אחרי פרסום המלצות המשטרה בתיק 4000 להעמיד אותו לדין בגין שוחד, ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא ביום ראשון נאום תקיף במיוחד שבו טען כי "זה משחק מכור מראש" ולכן "ההמלצה לא מפתיעה והעיתוי לא מפתיע". נתניהו, שנאם בהדלקת נר לפעילי ליכוד בכפר המכביה, אמר כי "בסוף האור תמיד מנצח את החושך" וביקר את עיתוי פרסום ההמלצות נגדו: "חנוכה זה אמנם לא של נסים, אבל אני חייב לשאול אתכם, איך ידעו לתזמן את פרסום ההמלצות ההזויות בדיוק ביום האחרון של המפכ"ל?"

נתניהו התלוצץ כי מדובר ב"נס חנוכה אמיתי" וטען כי "מסע הציד נגדנו נמשך בעיתוי שקוף וקטנוני ובתהליך נגוע מראשיתו. לא הופתעתי מההמלצות שפורסמו ולא הופתעתי שהן פורסמו היום. הרי עוד לפני תחילת החקירה קבעו והדליפו שאלה יהיו ההמלצות. אז מה חדש?" הוא התייחס לטענות שהופנו נגדו, על כך שהוא פעל נגד חוקרי המשטרה, וכינה אותן "מטורללות" ו"הזויות".

בנאומו יצא ראש הממשלה גם נגד "עשרות שרים וחברי כנסת ועד המפתח יאיר לפיד שנפגש בסתר עשרות פעמים עם נוני מוזס כדי להעביר את החוק שהיה סוגר את ישראל היום, חוק שאלמלא ההתנגדות העזה שלי היה עובר בכנסת ומכניס הון עתק לכיסוי של נוני מוזס". לדברי נתניהו, "איזה סיקור אוהד ומלטף הם קיבלו, אותם שרים וח"כים. ואותי שקברתי את החוק אותי חוקרים? זה לא תקין בדמוקרטיה שהמשטרה תחקור יחסי עיתונאים ופוליטיקאים, אבל אם חוקרים, שיחקרו את כולם".

נתניהו הכריז כי "זה הזמן לומר את האמת" ואמר שאזרחי ישראל יודעים ש"הוציאו לפחות עשרות מיליונים על חקירות סרק אבל סיקור אוהד לעשרות ח"כים תמורת חקיקה בכנסת – את זה לא חקרו. לא ביבי – לא חוקרים". הוא השתלח במפכ"ל המשטרה היוצא רוני אלשיך ואמר: "אינני יודע מי יהיה המפכ"ל הבא אבל אני יודע דבר אחד – תהיה לו עבודת שיקום גדולה מאוד".

ראש הממשלה הוסיף כי "משהו פה לא בסדר וכולם מרגישים את זה" וכי "ישראל היא מדינת חוק ובמדינת חוק להמלצות המשטרה אין שום תוקף חוקי". לטענתו, "אינספור המלצות של המשטרה נדחו אינספור פעמים על ידי הגורמים המוסמכים. רק לפני מספר שבועות נדחתה שורה של המלצות נגד ראשי ערים. זה נגמר באפס. ההמלצות נדחו בזו אחר זו. הם הסתיימו בלא כלום. וגם כאן אתם יודעים איך זה יסתיים. לא יהיה כלום כי אין כלום ולא היה כלום".

בנוסף לכך, הוא יצא נגד הטענה שפעל להחלטות רגולטריות שמיטיבות עם "בזק" ותהה מה קיבל ממנו בעל השליטה לשעבר בחברה שאול אלוביץ': "לא רק שהוא לא קיבל דבר, בתקופתו הוא ובזק רק הפסידו. כי בתקופת הנהגתו העברנו והנהגנו את רפורמת השוק הסיטונאי שהורידה את מחירי האינטרנט למשקי הבית ופגעה קשות באלוביץ' ובזק. בזק לא קיבלה דבר היא רק הפסידה".

עוד הוסיף כי הוא קיבל "סיקור איום ונורא בוואלה" והאשים כי מדובר ב"אתר שמאלני שנתן ונותן לי סיקור שלילי במשך שנים. כולם יודעים את זה. בייחוד נתן סיקור עוין ערב הבחירות. זה הזוי. זאת עסקה חסרת תקדים בתולדות העסקים. אף אחד לא נותן כלום ואף אחד לא מקבל כלום".

לפני נאומו של ראש הממשלה, דיבר יו"ר הקואליציה דוד אמסלם ואמר כי "רוב העם עצוב היום בגלל מה שקורה. שלטון מחליפים בקלפי ולא באמצעות משטרת ישראל". בפנייה לנתניהו אמר: "אני גאה ברוח שאתה משרה עלינו ואני רוצה לחזק אותך ואת בני ביתך ובעשורים הבאים תמשיך להנהיג אותנו".

במהלך היום שרים ממפלגת השלטון הביעו את תמיכתם בנתניהו, בהם השרים ישראל כץ, שאמר כי הוא מחזק את ראש הממשלה, והשרה מירי רגב, שתקפה את אלשיך על כך שהוא "ממשיך לעשות הכול כדי שטריקת הדלת ביציאתו מהתפקיד תהיה חזקה ככל שניתן". גם השרה גילה גמליאל, שהשתתפה הערב עם נתניהו בטקס להענקת עיטור למאבק בסחר בבני אדם שהתקיים בבית הנשיא, הביעה תמיכה בראש הממשלה ופנתה אליו בנאומה: "אנחנו מכירים קצת יותר מעשרים שנה, ואני יודעת שאתה תמיד, אבל תמיד פועל מתוך שיקולים ענייניים לטובת מדינת ישראל והטובה של המדינה הזאת זה הדבר היחידי שמנחה אותך. ערב חג החנוכה, אין לי ספק שהאור יגבר על החושך".

"ניסיון אובססיבי"

בכדי להבין את התמונה במלואה ובכדי להבין האם נתניהו אכן חף כפי שהוא אומר, שוחחנו עם עו"ד ושדר גלי ישראל מיכאל דבורין, שמנתח את הסיטואציה בה ישנו חשדות כנגד ראש הממשלה: "מה שאני רואה, זה תיק תקדימי – אני לא זוכר בשבעים שנות קיומה של מדינת ישראל, המלצות בגין שוחד בצורת סיקור אוהד", אומר עו"ד דבורין שכוונתו על העובדה שמרבית אם לא הפוליטיקאים, מתחזקים יחסים עם עיתונאים בכדי לקבל סיקור אוהד. "אגיד לך משהו יותר חמור, אני לא חושב שיש תקדים כזה אפילו בעולם (!) שפוליטיקאי נחשד בקבלת שוחד, באמצעות סיקור אוהד".

• השוחד מדבר על מה שהוא נתן ולא על מה שהוא קיבל. הוא נתן הטבות דווקא לאדם מסוים בשווי מיליארדים בגלל שהוא נותן לו סיקור חיובי…

"לא. שוחד, זה שאיש ציבור מקבל משהו ובתמורה מקבל משהו אחר. עכשיו שבודקים מה נתניהו נתן – אומרים שכל מיני הטבות רגולטוריות שאגב, באותה תקופה ניתנו גם לחברת הוט כפי שחשף אלי ציפורי בגלובס. וכל זאת בתמורה למה שאלוביץ' נתן לו. אם אתה רוצה לשכנע אותי שהוא נתן לו סיקור אוהד באתר השמאלני שנקרא 'וואלה' – אתר שהוא לא כל כך פופולארי, בטח לא בענייני פוליטיקה, ואף אחד לא הולך לשם בשביל לקרוא פוליטיקה, ואל תשכנע אותי אחרת אז שיבושם.

"מה שאני רואה פה, זה ניסיון אובססיבי כאילו פרשות חמורות שבמקביל, פרשות אחרות שהם לא פחות חמורות, אפילו לא פותחים בהם חקירה, ואיך אני יודע את זה, מפני שאני שלחתי תלונה גם בנושא של ברק וקרן וקסנר – שניים וחצי מיליון דולר (לפני שבועות נחשף כי אהוד ברק קיבל מיליוני דולרים מקרן אמריקאית. א.צ.). לא סיגרים, לא שמפניות – שניים וחצי מיליון דולר שהאיש קיבל ולא ברור איך ולמה. כנ"ל בנושא של פגישות נוני ומוזס, גם בחוק ישראל היום והרשימה עוד ארוכה כאורך הגלות. אז אתה רוצה להגיד לי שכל הפרשיות האלה לא אמורות להיחקר ולהיבדק ונתניהו כבר חשוד בשוחד כי הוא הכניס שמפניה או סיגריה לפה שלו? אני לא מקבל את זה ואני חושב שגם הציבור לא מקבל את זה".

•יש כלל שאומר, שאם יש לך תירוץ אחד טוב, זה עובד. אבל כשיש כל כך הרבה תירוצים ותיקים, הכל ביחד, לא מריח טוב…

"לא. הכל בסוף מריח כמו יחס פוליטיקאים ועיתונאים. דברים שאפילו רביב דרוקר שלא נחשב כאוהד של נתניהו אמר עליהם שזה יהיה תמוה אם יוגש כתב אישום כנגד נתניהו וזה יהיה תקדימי אם נתניהו יואשם על יחסי פוליטיקאים ועיתונאים. לגבי תיק 1000 (פרשת המתנות), אף אחד עד היום לא יודע איך התיק הזה התחיל והאמת שזה תיק 'מצ'וקמק', כי כשאולמרט קיבל עטים ששווים המון כסף, מני מזוז שהיה אז היועמ"ש, החליט לא לפתוח בחקירה פלילית.

"כלומר, הבעיה החמורה פה זה האיפה ואיפה. מה שקרה לנתניהו, זה שהממזרים שינו את הכללים ושכחו לספר לנתניהו. כי מה שהיה מותר לפרס, לשרון ולאחרים, לפתע פתאום אסור. עכשיו בוא אני אגלה לך סוד ואל תגלה לאף אחד: כל דבר אפשר לצבוע בצבעים בפלילים וכמעט כל דבר אפשר להגיד 'אהה אז יאיר לפיד נפגש עם נוני מוזס, אז מה קרה?'" לסיום הוא מעריך כי הדבר ילך לכתב אישום, שכן מערכת המשפט בישראל מאוד אגרסיבית וקשה.

השארת תגובה