השריפות בקליפורניה: עשרה נעדרים – עדיין לא אותרו

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח