הדו"ח נמוך – רמי לוי מקצץ בשכרו

רמי לוי
רמי לוי
משאיר אבק לכווולם! המסלול המקיף ביותר בשוק של עיצוב גרפי ותקשורת חזותית

רמי לוי שיווק השקמה שבשליטת רמי לוי (39.5%) תדחה את האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות שתדון בהסכם העסקתו – מה-9 ל-12 בדצמבר 2018. כשבראש מעייניו לקבל את אישור בעלי המניות לתנאי העסקתו בשלוש השנים הקרובות, יוותר רמי לוי על מחצית מהמענק השנתי שלו ויפחית בין היתר את דמי השכירות שהוא גובה מהחברה הציבורית שבשליטתו עבור השכרת 22 סניפים ועוד שני סניפים חדשים באשקלון ובעטרות, נכסים הנמצאים בבעלותו הפרטית.

לוי יקבל מענק של 1.33% מהרווח שבין 80 ל-120 מיליון שקל, מחצית משיעור המענק שהוצע בתחילה. המענק שתקבל חברת הניהול של לוי על רווח שנתי שמעל 120 מיליון שקל יהיה 2% ולא 4% כפי שהוצע קודם לכן.

השארת תגובה