תיעוד: הפרשת תרומות ומעשרות ביקב ציון

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

מידי שנה בשנה התקיים גם השנה ברוב פאר והדר ובהתרגשות רבה מעמד הפרשת תרומות ומעשרות של יקבי ציון, החל משעות הבוקר המוקדמות סומנו החביות ומכלי הענק בהתאם לדרישות רבני הכשרויות של בד"ץ העדה החרדית, בד"צ בית יוסף וארגון הכשרות OU.

לאחר מינוי רבני הבד"צ כשליחי היקב על ידי בעל היקב הרב משה שור עברו הרבנים בין המיכלים כשהם מוודאים את תכולתם ע"פ רשימות שהפיקו משגיחי ועדי הכשרות ועובדי היקב.

בשלב הראשון הופרש תרומה גדולה מכל מיכל בנפרד ובשלב השני הופרש תרומת מעשר לכלל המכלים במרוכז, ברוב עם הדרת מלך בשמחה של מצוה נשפכו עשרות אלפי ליטרים שזרמו לבור הניקוז כשמשתתפי המעמד פצחו בריקודי שמחה לקול צלילי התזמורת שהוזמנה במיוחד למקום.

המעמד נערך בפיקוח רבני ועד הכשרות של בדץ העדה החרדית ובהשתתפות הרבנים החשובים, רבי אברהם יצחק אולמן חבר הבד"ץ, רבי חיים יהודה כהן, רבי אברהם דוב ליטמנוביץ, רבי גבריאל נויפלד ורבי אברהם ישעי' סטאריק. הרב יהושע מנדל לויפער והרב שמואל חיים סולובייצ'יק ממפקחי ועד הכשרות. הרב מרדכי סבא מטעם בד"צ 'בית יוסף' והרב שמחה קרקובסקי מטעם ארגון הכשרותOU . והרב אפרים שטערן מנהל מפעל החסד עונג שבת ויו"ט.

במעמד השתתפו גם ילדי חמד מתלמודי תורה מירושלים וביתר עילית ותלמידי ישיבת לקח טוב מירושלים בראשות ראשי הישיבה וההנהלה. שלמדו בתקופה האחרונה על מצות תרומות ומעשרות והוזמנו במיוחד על ידי בעלי היקב על מנת שיוכלו לחזות בקיום המצווה בשמחה על אף העלויות הרבות הכלולות בביצוע המצוה.

השארת תגובה