ב'תורת דוד' ספדו לגראי"ל שטיינמן

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

בישיבת תורת דוד באשדוד בראשות הגר"ש רביבו נערכה עצרת הספד וחיזוק במלאת השנה לפטירתו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.

את ההספד המרכזי נשא ראש הישיבה הגר"ש רביבו, תלמידו של מרן הגראי"ל.

עוד נשאו הספדים הגרב"ד דיסקין ר"י אורחות תורה, בנו הגר"מ שטיינמן, תלמידו הגרמ"י שנייידר ונכדו הגר"ג הוניגסברג.

השארת תגובה