גלריה: האדמו"ר מדושינסקיא ביקר את תלמידי הישיבה

האדמו"ר מדושינסקיא הגיע לביקור בישיבת חיי תורה בנשיאות ר' חיים שמרלר שליט"א לקראת חג החנוכה הרבי שוחח בעניני חנוכה והשעה וחיזק את הבחורים ושתו לחיים

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך
השארת תגובה