הבן כעס: אבא תפסיק לחזור על עצמך

לרפואת סיון בת אוה ורבקה בת אסתר סטלי

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח
השארת תגובה