'קנין דעת' חגגה שלוש שנים להיווסדה • צפו

במעמד מאות מבני בוגרי הישיבה וידידיה ציינו בישיבה הגדולה 'קנין דעת' – בית שמש, בראשות רבי יוסף אברמובסקי שלש שנים להיווסדה • בכינוס השתתפו אשי ישיבות ובראשם רבי דוד כהן ר"י חברון וחבר מועצגה"ת ראש ישיבת יד אהרן הגר"י אייכנשטין

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

במעמד מאות מבני בוגרי הישיבה וידידיה ציינו אמש (מוצ"ש) בישיבה הגדולה 'קנין דעת' – בית שמש, שלש שנים להיווסדה.

הישיבה שנוסדה בעידודו של מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל ציינה שלש שנים להקמתה בליל היארצייט. במעמד הוקרא מכתבו המיוחד של מרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין שליט"א שהפליג בשבח הישיבה וכתב "אשריכם ואשרי חלקכם שזכיתם ללמוד בדרך הלימוד הנכון, דבר גדול הוא, ובפרט בזמנינו, אשר לא רבים יחכמו להבין את זאת" המכתב הוקרא ע"י הגאון רבי אליהו דיסקין מראשי ישיבת קפלן.

המעמד נפתח בדברי ברכתו של רבי יהושע אייכנשטין ראש ישיבת יד אהרן שדיבר על המעלה הגדולה של 'בתורת ה' חפצו' למצוא את החלק שלך בתורה.

מיד לאחריו נשא דברים רבי ראובן הכסטר משגיח ישיבת מיר ברכפלד שמוסר שיחות קבועות בישיבת קנין דעת הוא דיבר על כך שבמושגים של עולם האמת ישיבת קנין דעת תופסת מקום חשוב עד לאין שיעור.

ראש הישיבה רבי יוסף אברמובסקי נשא דברים נרגשים אודות חלקם של בני הישיבה מההווה והעבר בנתינת הכוח והסיפוק להמשיך הלאה עם כל הקשיים ולגדל את המקום ברוח ובגשם.

מרכז המעמד היה בדברי הנלהבים של רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון וחבר מועצגה"ת שהפליג בשבח הישיבה שזוכה להצליח עם כל יחיד ויחיד וזו הצלחת הישיבה בכללותה. הוא שיבח את צוות הישיבה בכוחותיו המיוחדים ובראשם את ראש הישיבה רבי יוסף אברמובסקי.

כן נשא דברים רבי נועם אלון ר"י מיר ברכפלד ששיבח את דרך הלימוד האמיתית של הישיבה.

לרגל המעמד הוציאו בני הישיבה קונטרס חידושי תורה מיוחד על דף ט במסכת כתובות שכולו נלמד ונכתב בתוך שבועיים בלבד על כל סוגיותיו הסבוכות.

עוד השתתפו במעמד ר"י אור אלחנן הגר"צ וינפלד, המרא דאתרא הגר"נ קופשיץ, רבי אביגדור ברנשטיין, אישי ציבור מהעיר בית שמש ובראשם סגרה"ע שמואל גרינברג ועוד.

השארת תגובה