160 תלמידות נבחרו להוביל בפרויקט מנוף

שנת הלימודים תשע"ט במרכזי הלמידה מנוף שע"י איגוד הסמינרים ותכנית 360 נפתחה בכינוס רב משתפים

פרויקט מנוף
פרויקט מנוף
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

כמאה ושישים תלמידות סמינרים מצטיינות מרחבי העיר בני ברק, נבחרו בקפידה מקצועית בידי הרכזות המיומנות להוביל את פרויקט מרכזי הלמידה מנוף שע"י איגוד הסמינרים ותכנית 360 לקידום תלמידות בשנת הלימודים הנוכחית תשע"ט, והשתתפו בערב הפתיחה שהתקיים באולם המרפ"ד של אגף החינוך והחינוך העצמאי, ברחוב שלמה המלך בעיר.

את הכנס פתח והנחה הרב יצחק אוסטרליץ, מזכ"ל איגוד הסמינרים ומנהל הפרויקט מרכזי הלמידה מנוף, הפועל במסגרת האיגוד במימון התכנית 360 לילדים ונוער שבאגף החינוך של העירייה, ששיבח את פעילות פרויקט מנוף, שהצליח להוביל את החניכות להתקבל לסמינרים הטובים בעיר.

הנואם הראשון בכינוס היה הרב זאב וולף, מנהל סמינר הרב וולף ויו"ר איגוד הסמינרים, שהעלה את הזכות והחובה המוטלות על החונכות, כשמצד אחד – תפקידן לקדם את התלמידות בהוראה מתקנת, ומצד שני – במידה וישנם קשיים נוספים עליהן לעדכן את הרכזות. הוא הסביר, כי תפקיד החונכת הוא ללמד ולקדם את התלמידות, ושכרן הוא עבור העמל שאינו ניכר מיד, אך בוודאי יוכיח את עצמו בדור העתיד.

הרב אברהם רובינשטיין, ראש היער נשא דברי ברכה והוקרה לאיגוד הסמינרים ולהנהלת אגף החינוך והתכנית 360  ואמר לחונכות, כי חונכות כי זהו חסד ברמה הגבוהה ביותר וזיכוי הרבים, הזוכה בהבטחת חז"ל 'אין חטא בא על ידו', ובונה את העולם ככתוב "עולם חסד ייבנה". הוא הסביר, כי כל חניכה היא עולם מלא, והצלחתה בהווה ובעתיד תיזקף לזכות החונכת.

הרב משה ועקנין, מנהל סמינר תהילה, עמד בדבריו שאין מצווה להצליח. השכר שמקבלים הוא עבור ההשקעה, לא תמיד רואים תוצאות, הכל נרשם אצל הקב"ה. הוא איחל לכל העוסקים במלאכת החינוך סייעתא דשמיא.

הרב שמעון קשש, סגן מנהל אגף החינוך ומנהל התכנית הלאומית 360 בעיריית בני ברק הביע, בשם הרב יהונתן ספרא מנהל האגף, את הערכתו לתכנית מנוף, ואיחל כי יזכו החניכות ללמד והחונכות ללמוד בהצלחה מירבית, מתוך מטרה לראות בתוצאות המבורכות של שיתוף פרויקט מנוף בתוך מכלול מלאכת החינוך בעיר.

את חלקו השני של הכינוס הנחתה הגב' א. מרגלית, רכזת מנוף סניף גור. את דבריה פתחה בדברי הוקרה למנהלי הסמינרים ולמנהלי תכנית מנוף שע"י איגוד הסמינרים, ובמיוחד להנהלת התכנית הלאומית 360 בעיריית בני ברק, על עשייתם והשקעתם הרבה להצלחת מרכזי הלמידה בכל פרט ופרט.

הגב' פ. בראון, יועצת חינוכית במנוף, העניקה מניסיונה כלים מעשיים כיצד להתמודד עם קשיים לימודיים ורגשיים, והדגישה את היכולת והפוטנציאל העמוק הטמון בכל חניכה, שתפקיד החונכת לגלותו. דבריה לוו במצגת ערוכה בטוב טעם.

הגב' י. וייס, הדגישה בדבריה את משמעות תפקיד החונכת בעזרה לחניכה, אך יותר ממה שבעל הבית עושה לעני – העני עושה עם בעל הבית, כך שהחונכת עצמה יוצאת מועשרת מהפעילות. היא מסרה הנחייה מפורטת לחונכות על פרויקט מנוף, והסבירה את הכללים המעשיים להצלחה בעבודת החונכות, כדי לקצור פירות הילולים מכל תלמידה ותלמידה.

במהלך הכינוס, קיבלה כל חונכת תלקיט, ובו הסברים ומסמכים לתיעוד פעילות הלמידה במהלך השנה, מתוך מגמה להמשך הצלחת פרויקט מנוף למען התלמידות בבני ברק, גם בשנת הלימודים תשע"ט.

הרב יצחק אוסטרליץ סיכם ואמר, כי לאחר שמונה שנות עשייה ברוכות ופעילות, מדהים להיווכח כי חונכות פרויקט מנוף הובילו תלמידות רבות לחשיפה ולמיצוי כישרונותיהן בהצלחה כבירה, תוך הגעה להישגים לימודיים מצטיינים, שזכו לשבחים יוצאי דופן מצוותות ההוראה בעיר. הוא הודה באופן מיוחד לראש העיר היוצא, הרב חנוך זייברט ולראש העיר הנכנס הרב אברהם רובינשטיין שמדיניותם בענייני החינוך ברורה וידועה לכל וליבם חם לנושא ולראשי אגף החינוך והתכנית 360 על המשאבים הרבים המושקעים למען תושבי העיר, ובפרט על מאמציהם הכבירים בכל הקשור לקידום ושיפור החינוך בעיר, בלב חם ותומך בפרויקט מנוף ועל ליווי הפרויקט לאורך כל השנה במסירות.

השארת תגובה