זכתה אלעד: הספריה תצוייד מחדש

אלעד זכתה וספריית בי"ס תצויד מחדש במסגרת תכנית חומש של משרד החינוך משרד החינוך יוצא במהלך רחב היקף להתאמתם של הספריות לצורכי המאה ה- 21

ספריה לדוגמה
ספריה לדוגמה
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

• היעד – 1,200 ספריות חדשניות ומתקדמות בתוך 5 שנים (כמחצית מכלל הספריות הקיימות בבתי הספר).

• חדש! בימים אלו אושר תקציב בגובה של כ- 5 מיליון ₪ לבנייה מחדש, שיפוץ והצטיידות מלאה של 57 ספריות ברחבי הארץ מתוכם: כ- 16 בישובים ערביים, 16 בישובים בדואים ו- 7 בישובים דרוזיים.

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב: ספריות בתי הספר הינן חלק בלתי נפרד מהלב הפדגוגי הפועם של המוסד החינוכי. מחקרים רבים מצביעים על כך שתלמידים שנהנים משרותיה של ספריה מקצועית ומצוידת כהלכה קוראים יותר ובעלי יכולת מחקר, הבנה והבעה טובים יותר. לאחרונה סיים המשרד סקר רחב היקף הבוחן את מצבם של כלל הספריות הקיימות במערכת החינוך. בעקבותיו, העמדנו תכנית חומש ייעודית ויצאנו במהלך התחדשות רחב היקף בספריות שמהוות תשתית משמעותית לחיזוק הקריאה והכתיבה ואמצעי חשוב לצמצום הפערים בחברה.

משרד החינוך יוצא בימים אלו במהלך התחדשות רחב היקף לשיפוץ וציוד הספריות בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים (חטיבת הביניים והחטיבה העליונה). מדובר במהלך שנועד להתאים את הספריות הקיימות לצורכי הלמידה של המאה ה- 21 על ידי הפיכתן למתוקשבות, ממוחשבות, מכילות מקורות מידע עדכניים ורלוונטיים, עתירות ספרים, מידע וטכנולוגיה מתקדמת וכוללות פינות למידה מגוונות ומרחבי למידה גמישים.

המהלך יצא אל הפועל בעקבות ממצאי סקר מקיף שערך המשרד והצביע על כך שכ- 1,500 ספריות במערכת החינוך טעונות שיפוץ. על חשיבותו של מהלך זה ניתן ללמוד ממחקרים רבים שיצאו בנושא ומצביעים על קשר ישיר בין קיומן של ספריות חדשניות לבין הישגי התלמידים המתקבלים בשטח. במחקרים אלו ניתן לראות כי בבתי ספר בהם פועלת ספרייה מאורגנת, מצוידת, המופעלת על ידי אנשים מקצועיים, התלמידים קוראים יותר, בעלי יכולת מחקר גבוהה יותר ויכולת הבנה והבעה טובה יותר בכתב ובע"פ

בימים אלו מפרסם המשרד את תוצאותיו של הקול קורא הראשון שיצא בנושא ומודיע על 57 הספריות הראשונות שיזכו לתקציב כולל של כ- 5 מיליון ₪ לצורכי בנייה, שיפוץ והצטיידות. כמחצית מאותן ספריות יהיו ספריות חדשות לחלוטין. התקציב הוקצה על בסיס דיפרנציאלי המשכלל את הרמה סוציואקונומית של הרשות על פי הלמ"ס, מדד הטיפוח הבית ספרי וגודל בית הספר. מתוך 57 הבקשות שאושרו מרחבי הארץ – כ- 16 מישובים ערביים, 16 מישובים בדואים ו- 7 מישובים דרוזיים.

תכנית החומש לחידוש ולשיפוץ הספרייה הבית ספרית הינה נדבך תוספתי חשוב בתכנית הלאומית רחבה ועמוקה לחיזוק הקריאה והכתיבה, ומהווה מנוף בלתי מבוטל לצמצום פערים ולמתן הזדמנות שווה לכל ילד.

השארת תגובה