ברק 'טרוד' – יומניו לא מתפרסמים

'ישראל היום' פנה כבר לפני שנה לממונה על חופש המידע במשרד הביטחון בדרישה לקבל לידיו על פי חוק את יומני הפגישות של אהוד ברק מהשנים בהם כיהן כשר הביטחון, אלא שהתשובה המפתיעה הגיעה רק עכשיו

אהוד ברק | ויקפדיה
אהוד ברק | ויקפדיה
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

העיתון 'ישראל היום' חושף כי משרד הביטחון פועל בניגוד ל'חוק חופש המידע' ונמנע להעביר לידיו את יומני הפגישות של שר הביטחון לשעבר אהוד ברק למרות בקשות חוזרות ונשנות בענין.

העיתון מציין, כי כבר באוגוסט 2017 פנה לממונה על חופש המידע במשרד הביטחון ודרש לקבל לידיו על פי 'חוק חופש המידע' את יומני הפגישות של שר הביטחון לשעבר אהוד ברק מהשנים שבהם כיהן בתפקיד 2007-2013 אלא שעד כה למרות הזמן הרב שחלף, היומנים טרם הומצאו ודרישתם לא נענתה.

אלא שהשבוע לאחר זמן רב, כך על פי הדיווח, התקבלה התשובה המפתיעה במשרד העיתון מאת הממונה על חוק חופש המידע במשרד הביטחון הגב' דינה פוליאק.

לדבריה, "מאחר שהיומנים משלבים ענייני עבודה ועניינים פרטיים במקביל – עלינו להעביר את היומנים לבדיקתו ולהתייחסותו של מר ברק".

בהמשך הדברים מופיע המשפט המדהים הבא, "מאחר שמר ברק היה טרוד במעבר דירה ואף שהה לפרקים בחו"ל, לא הצלחנו לתאם את העברת היומנים אליו לבדיקה". לסיכום נכתב, כי "אנו מאמינים כי היומנים יועברו אליו בשבוע הבא ולאחר בדיקתו וטיפולנו בהערותיו, אם תהיינה, יועברו אליך היומנים".

לדברי העיתון הרי שעל פי חוק, רשות ממשלתית מחויבת למסור מידע הנכלל בחוק בתוך 30 יום. במקרים חריגים היא רשאית להאריך את התקופה ב־30 עד 60 ימים נוספים. ב־18 בספטמבר 2017.

העיתון מציין, כי כחודש לאחר הגשת הבקשה, קיבלנו הודעה מהממונה על חופש המידע במשרד הביטחון, שלפיה יהיה צורך בהארכה. על פי תשובתו, "איתרנו את יומני ברק לשנים 2011-2009. המידע שאותר כולל, להערכתנו, כ־750 ימי עבודה שאותם עלינו לבחון ולבדוק, לבחינת אפשרות מסירת המידע".

לדברי הממונה, "על מנת שניתן יהא למסור את המידע, עלינו להשקיע בבדיקת החומר ובטיפול בו כ־100 שעות עבודה", ונדרש תשלום מסוים, שאותו שילמנו מיידית. ככל שחלף הזמן כך קיבלנו הודעות נוספות, שלפיהן עושים "כל מאמץ על מנת לסיים את הטיפול בהקדם". בינתיים חלפו חודשים רבים, ושעות הטיפול שתוארו בהודעת הממונה על חופש המידע במשרד חלפו מזמן, אבל יומנים – אין.

ממשרד הביטחון נמסר, כי "בהתאם לחוק, משרד הביטחון מחויב להעביר למר ברק, כצד ג', את היומנים שאותרו ונבדקו על ידי גורמי אבטחת מידע, ולקבל את עמדתו ביחס למסירתם, ורק בתום התהליך ניתן יהיה למסרם". מאהוד ברק לא התקבלה תגובה.

השארת תגובה