הגרש"ב סורוצקין גזר את כרטיס החבר ב'אלעל'

'טיסת השבת' והשמצת החרדים כמי שתקפו אנשי צוות, תוך כדי איום בהגשת תלונה במשטרה: הגרש"ב סורוצקין שציפה להתנצלות החברה, גזר את כרטיס ה'פלטינום' שברשותו

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

מחוץ למשרדי אלעל בשדה התעופה בן גוריון התרכזו קבוצת אנשי עסקים ואחרים בראשות ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין שנושא את דגל המאבק. הגרש"ב אמר: "אנחנו באנו במסר של אהבה ואחדות, שגם אחינו שלצערינו הרב עדיין לא שומרים תורה ומצוות.

אנחנו אחים אחינו בשירנו כולנו בני עם אחד בני איש אחד אין לנו שום פילוג אנחנו במסר של אהבה. באנו להביע כאב על קיטוב שנעשה ברגע זה על ידי אנשים שלכאורה אנחנו הכי נאמנים להם.

לצערינו הרב בשבוע האחרון מאז אותה טיסה של מקדשי שביעי שזכינו לראות 180 יהודים כמעט חצי מהטיסה שביקשו לשמור שבת."

השארת תגובה