הגאב"ד מבני ברק, הקים בית הוראה בבית שמש

פתיחת שערי הוראה בית שמש (6)
פתיחת שערי הוראה בית שמש (6)
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

באיזור החדש ההולך ונבנה רמה ג' 2 בבית שמש, התאחדו כלל תלמידי הגאב"ד רבי שמואל אליעזר שטר, לפתיחת וחנוכת בית הוראה "שערי הוראה" ברח' מרים הנביאה 16 – החוליה השלישית בשרשרת בתי ההוראה "שערי הוראה".

בתחילה הגיע הגאב"ד אל מעונו של הגר"נ קופשיץ מרבני העיר בית שמש שהאציל מברכותיו על פתיחת בית הוראה במקום החדש שעדיין לא זכו לבית הוראה לשאול שאלותיהם.

לאחמ"כ הגיע הגאב"ד אל לשכת בית ההוראה ברח' מרים הנביאה 16 רמה ג' 2, שם קבע הגאב"ד מזוזה על פתח הכניסה ולאחמ"כ נערך מעמד לחיים לרגל חנוכת בית, בהמשך השתתף האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ העומד להעביר את מרכז מוסדותיו לרמה ג' 2, למעמד הלחיים ומיד בכניסתו אמר שב"ה עכשיו הוא כבר יודע שוודאי יוכל לעבור לגור כאן באיזור זה לאחר שכבר נפתח בית הוראה, והתעניין על זמני הפעילות של בית ההוראה ולחמ"כ איחל לחיים לגאב"ד ולרבנים שיזכו להורות הלכה בישראל בלי שום מכשולות, ועוד הוסיף שב"ה רואים את האחדות של כל הקהילות של האיזור שכולם נתחברו יחדיו למפתן תורה אחד, כמו"כ הגיע להשתתף הגרב"צ וואזנר מרבני העיר בית שמש ובנו של מרן בעל שבט הלוי זיע"א שבית ההוראה נוסד על ידו.

בתחילה סיפר לרבנים על תחילת דרכה של בית ההוראה זכרון מאיר של אביו הגדול זיע"א והוסיף שב"ה רואים את תלמידו הגאב"ד ממשיך את דרכו ושאיפתו בפתיחת בתי הוראה בישראל, ואכן זהו בית ההוראה הגדול בכמות ובאיכות מתלמידי בית אבא זיע"א.

כמו"כ השתתפו רבני קהילת גור, בעלזא, דז'יקוב ויזניץ, ליטאים, וספרדים, שבאו כולם באחדות נפלאה להודות ולהביע את תודתם לגאב"ד על פתיחת בית ההוראה.

לאחמ"כ הגיע הגאב"ד לביקור בבית כ"ק האדמו"ר מלעלוב תחליה הודה האדמו"ר לגאב"ד על הנאתו המרובה מבית הוראה כשכמה מחסידיו משמשים כרבנים ומו"צים בבית ההוראה והגאב"ד הפליא מאוד בשבח הרבנים באומרו שרואים עליהם שבאים ממקום טוב מלא תורה ויר"ש ואכן דבריו עושים פירות, ולאחמ"כ כיבדו בלחיים ובירך בברכה והצלחה ובעז"ה שמבית ההוראה ברמה ג' 2 נזכה גם אנחנו לבית הוראה בשכונתינו.

השארת תגובה