בתמיכת ישראל בתינו: אושרו 'גנים לאומיים'

חוק גנים לאומיים מבבקש להגן על השטחים הפתוחים כאשר התיקון לחוק בא להסדיר מקרים, שבהם בעת הכרזת הגן הלאומי הייתה כבר קיימת בשטח שכונת מגורים

גן לאומי תל מגידו
גן לאומי תל מגידו
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מליאת הכנסת מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה של ח"כ נורית קורן.

ההצעה אושרה ברוב קולות הודות לתמיכת חברי סיעת 'ישראל בתינו' שהביעו הסכמה לתמוך בחוק בשל מאפייניה הלאומיים בשימור 'עיר דוד' ואתרי מורשת נוספים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב, כי "החוק, הן בנוסחו הקודם והן בנוסחו הנוכחי, לא הסדיר את המקרים הייחודיים שבהם בעת הכרזתו של הגן הלאומי היתה קיימת בתחומו שכונת מגורים ונדרש פיתוח הן של שכונת המגורים והן של הגן הלאומי. הסדרה זו מתחייבת לשם הגנה על ערכי טבע ונוף, שיש בהם עניין של מדע, של ארכיאולוגיה ושל נוי, לצד שמירה על זכויות התושבים בשכונת המגורים ועל התפתחותה הטבעית, ללא פגיעה בגן הלאומי ובשכונה. ללא הסדרה חוקית כאמור, מחד גיסא אי אפשר להסדיר את מבני השכונה ולאפשר פיתוח הכרחי בשטח המבונה, ומאידך גיסא הגן הלאומי עצמו נפגע עקב בנייה בלתי חוקית בשכונה, ואף ערכים היסטוריים, ארכיאולוגיים או נופיים נפגעים פעמים רבות".

יו"ר ועדת הפנים ח"כ יואב קיש: אמר, כי "החוק הזה בא לעזור גם לעמותת אלעד לכם ולומר בצורה ברורה אתם עושים מלאכת קודש, וכל עם ישראל צריך להצדיע לכם על משימה שלקחתם לחידוש עיר דוד."

ואילו באופוזיציה תקפו כצפוי את החוק, ח"כ דב חנין האשים, כי "החוק הזה הוא מהלך פוליטי גדול, חמור ומסוכן, שנועד לקדם את סיפוח ירושלים המזרחית. הוא פוגע לא רק בתושבים הפלסטינים, אלא גם בציבור הישראלי. כי בלי הסדר בירושלים המזרחית – לא יהיה הסדר שלום. ירושלים המזרחית צריכה להיות בירת פלסטין, וירושלים המערבית – להישאר בירת ישראל."

ח"כ נחמן שי התריע מפני פגיעה ב'עיר דוד', "תשמרו את הגנים הלאומיים שלנו ושמורות הטבע כגנים לאומיים ושמורות טבע, ואל תבנו שם. אבל אנחנו יודעים את הרעיון הבסיסי, לבנות פה בעיר דוד. תשחיתו את עיר דוד, חבל; שורשי העם נטועים שם ולא צריך לבנות שם".

השארת תגובה