יש עתיד מתנגידם להשוואת תנאי משגיחי הכשרות

לאחר שעלתה בפני ועדת השרים ההצעה להשוות את תנאי העסקתם של כ-4000 משגיחי כשרות לזה של עובדי המדינה, מאשימים בי'ש עתיד' כי הדבר יגביר את 'יוקר המחיה'

מכשירים את המטבח
מכשירים את המטבח
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לאחר שממשלת ישראל העלתה ביום שישי האחרון לוועדת השרים לחקיקה, טיוטת חוק להסדרת שירותי ההשגחה על הכשרות.

שיגר ח"כ יואל רזבוזוב מסיעת 'יש עתיד', מכתב לראש הממשלה בו הוא מתריע מפני העצמת יוקר המחיה בישראל.

על פי ההצעה שעלתה בפני ועדת השרים, יוקמו בישראל תאגידי כשרות ויושוו תנאי העסקתם של כ-4000 משגיחי כשרות לזה של עובדי המדינה. אלא שבי'ש עתיד' מתריעים, כי דבר זה יעלה משמעותית את עלויות הכשרות של בעלי העסקים והמסעדות בישראל – עלייה שתגרום להחמרת יוקר המחיה בישראל.

"אני תוהה כיצד ממשלה שנמצאת במשבר אמון ביטחוני מול תושבי הדרום ושנמצאת בגרעון תקציבי ועומדת לפני קיצוץ רוחבי בתקציבי השירותים החיוניים כמו הבריאות והרווחה, מוצאת לנכון בעת הזו להקים מנגנון ג'ובים שיהיה בנוי משישה תאגידים שיעסיקו משגיחי כשרות ופקידים נוספים. כל זה במקביל למועצות הדתיות שפועלות כיום. תוהה רזבוזוב במכתבו.

לדבריו, "אין כל ספק שהשוואת תנאי העסקתם של 4000 משגיחי כשרות זה של עובדי המדינה, יגרום לעליית מחירים עבוד הציבור או לחלופין לסגירת בתי עסק רבים".

"על כן, מנע את העלייה ביוקר המחיה בישראל שייגרם בשל חוק זה. אל תיתן ידך לעלויות הכרוכות בהקמת תאגידי הכשרות הללו, על חשבון הציבור בישראל", כך בפנייתו לראש הממשלה.

השארת תגובה