היועהמ"ש קבע: זילבר תמשיך לייצג בכנסת

במכתב היועהמ"ש לעורכת הדין דינה זילבר, הוא מפרט כי כבר שוחח עימה כמה פעמים והסב את תשומת ליבה אודות התבטאויות פומביות – אך מסתפק ב'הערה'

יקבל את עיטור העוז? היועמ"ש מנדלבליט
יקבל את עיטור העוז? היועמ"ש מנדלבליט
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בעקבות דברים שאמרה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-מנהלי), עו"ד דינה זילבר, בדיון שהתקיים בוועדת החינוך של הכנסת בנושא הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס' 2), קיים היועהמ"ש עם עורכת הדין זילבר, שיחת בירור. בהמשך לכך, שקלתי היטב את הנושא, על היבטיו השונים, ובמסגרת זו גם לקחתי בחשבון את הדברים אותם השמעתם באוזניי בפגישתנו, וכן את מכתבכם שנשלח אליי.

בעקבות כך, העביר היועהמ"ש מכתב לעו"ד זילבר.

היועהמ"ש מדגיש במכתב: "בליבת עבודתנו כיועצים משפטיים ציבוריים עומדים שני עקרונות בסיסיים: האחד – שמירה על העצמאות המקצועית הנתונה לנו, והשני – שמירה על עבודתנו המקצועית כנטולת זהות פוליטית. שני עקרונות אלו מהווים ערובה ליכולתנו להגשים את התפקיד של קידום מדיניות הממשלה בגבולות הדין, תוך היותנו שומרי סף של שלטון החוק והאינטרס הציבורי … בהקשר הזה, הבהרתי מיד לאחר האירוע, במספר הזדמנויות – לרבות במכתבי לשרת המשפטים מיום 7.11.2018, ואני שב ומבהיר כעת, כי העצמאות המקצועית של הייעוץ המשפטי לממשלה תישמר ללא סייג. בעניין זה, עמדתי היא כי אין לאפשר התערבות חיצונית בזהות הגורמים שמייצגים אותי, וכי אין לאפשר התערבות בתכנים של העמדות המשפטיות המוצגות מטעמי, המגובשות לאחר שקילת כלל העמדות המוצגות בנושא.

זאת ועוד, גורמי הייעוץ המשפטי לממשלה – משפטני ייעוץ וחקיקה והיועצים המשפטיים של משרדי הממשלה – לא רק רשאים, אלא אף חייבים להציג את עמדתו המשפטית של היועץ המשפטי לממשלה באופן בהיר ומדויק. זאת, ברוח העקרונות שבדוח הוועדה הציבורית לבחינת דרכי מינויו של היועץ המשפטי לממשלה ונושאים הקשורים לכהונתו ("דוח ועדת שמגר") והמדריך הפנימי לעבודת ייעוץ וחקיקה. בהקשר זה אזכיר כי אך לאחרונה הבעתי בדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת, את עמדתי המשפטית המתנגדת להצעות החוק בעניין מינוי יועמ"שים למשרדי הממשלה ועמדתי על הקשיים המשפטיים הניכרים הגלומים בה.

כל אחד מאנשי הייעוץ המשפטי לממשלה שפעל או שיפעל בהתאם למקובל ולכללים, זכה ויזכה לגיבוי מלא שלי, ושל גורמי הייעוץ האחרים הממונים עליו, גם אם תוכן הדברים אותם אמר אינו מקובל על גורם כזה או אחר. אני אמשיך ואפעל במלוא התוקף למנוע מתקפות בלתי ראויות כנגד אנשי השירות המשפטי הציבורי הפועלים כך, כפי שאף עשיתי בהזדמנויות רבות בעבר."

היועץ המשפטי הבהיר: "נוכח חשיבות הדברים, גם ביקשתי את המשנים ליועץ המשפטי לממשלה לקיים שיחות במחלקות.

ברור לי כי מדובר באירוע מורכב עבור משפטני ייעוץ וחקיקה, ולמעשה עבור כלל המשפטנים בייעוץ המשפטי הציבורי.

חשוב כי נצא ממנו מחוזקים להמשך עשיה חשובה לשמירת שלטון החוק והאינטרס הציבורי."

השארת תגובה