42 סיומי 'ש"ס אידן' אצל שר התורה

כל אברך בשלושת סניפי הרשת, בני ברק, ירושלים ובית שמש, מסיים 13,555 דפי גמרא עם תוספות בשנה בעיון

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

מעמד רב רושם התקיים בשבוע האחרון בבית הכנסת 'לדרמן' המפורסם בבני ברק, כאשר האברכים הגאונים לומדי רשת הכוללים ש"ס אידן, ערכו מעמד אדיר בד בבד יחד עם קבוצת התומכים, שבאו להשתתף מכל רחבי העולם בינהם נדיבים מארה"ב, אנגליה, ועוד.

רשת הכוללים שהוקמה על ידי גאב"ד פוזנא מקיימת מסגרת לימוד מיוחדת בה מסיים כל אברך חמשה פעמים את לימוד כל הש"ס במשך כל שנה, שביחד זה 13,555 דפי גמרא עם רש"י ותוספות בעיון מוחלט. סכום הדפים הנלמדים במסגרת הרשת כולו ביחד מגיע ליותר מחצי מליון דף – או ליתר דיוק – 569,310 דפי גמרא.

בסוף כל חודש, חייב כל אברך ואברך לעמוד בבחינה בכתב – על סכום של 225 דפי גמרא בידיעה ברורה, ובכל חצי שנה נערך על 1,350 דפי גמרא דהיינו חצי ש"ס, ובסוף כל שנה מבחן מסכם על כל התלמוד בבלי – שהם 2,711 דפים.

הופעתו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי נשיא רשת הכוללים ש"ס אידן במעמד סיומי הש"ס של אברכי הכולל, התקבלה בהתרגשות רבה הגאון רבי אליהו מאנן שזוכה ללמוד בחברותא עם הגר"ח מסר את הבטחתו של שר התורה לתומכי הכולל, שיזכו לבנים הגונים יראי השם ותלמידי חכמים, ולבנות כשרות וצנועות.

הגאון רבי שמעון גלאי נשא את דברי המעמד אודות חשיבות אברכי הכולל, וגודל זכות התומכים החשובים שבתרומתם מתקיימת רשת הכוללים הנדיר 'ש"ס אידן'. הגאון רבי משה אייזיק סמט ראש הכוללים אמר את ההדרן על הש"ס, והנדיב ר' יוסף הירש מניו יורק אמר קדיש לאחר הסיום.

הגר"ח שליט"א עבר על נוסח האגרת לפניו וחתם את דברי ברכתו, כדלהלן:

ב"ה, כ"ח חשון תשע"ט. תהא השורה הזאת לעדה על כבוד הרבנים הגאונים אברכי כוללי "ש"ס אידן" שבראשות הגאון רבי אברהם הלוי אייזען שליט"א אב"ד דקהילת פוזנא – שהמה בעלי תריסין ובעלי מידות טובות, והיו אצלי ובחנתים בשאלות על כל הש"ס, ונפלאתי על ידיעתם העצומה, ובכח יגיעתם שמשננים את הש"ס כולו מידי שנה בשנה בעיון ובבקיאות, ואשרי חלקם, וחלקם של המסייעים ועוזרים לכך הנטולים חלק כחלק, וככל שיבואו לעזרתם יזכו לראות ברכה בפרי עמלם בכפל כפליים ולהינצל מחבלי משיח, ואברכם שיזכו להגדיך תורה ולהאדירה מתוך נחת והרחבת הדעת עם ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם אכי"ר.

השארת תגובה