איכילוב: השכנים כועסים בגין ההתרחבות

עשרות מתושבי רחוב בארי ושיכון הקצינים בתל אביב הגישו התנגדות לתוכנית להרחבת בית החולים איכילוב

אילוסטרציה, אין קשר לנאמר בכתבה! ביה"ח איכילוב. צילום: פייסבוק
אילוסטרציה, אין קשר לנאמר בכתבה! ביה"ח איכילוב. צילום: פייסבוק
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בהתנגדות שהוגשה באמצעות עוה"ד ענת בירן ומור אגיב קשרי טוענים התושבים שהתוכנית תפגע באיכות החיים שלהם, תיצור החשכה מוחלטת של חלק מבתי המתנגדים,  תייצר עומסי תנועה בלתי נסבלים ומצוקת חניה קשה וכן הם חוששים מחשיפה לחומרים מסוכנים ופגיעה בפרטיותם. כמו כן טוענים התושבים שבתהליך הפקדת התוכנית יש פגמים רבים ומהותיים וכי היקף זכויות הבניה הוא בלתי סביר באופן קיצוני ולא הוצגה לגביו כל הצדקה תכנונית ואף אין כל קביעה כי זכויות הבניה ישמשו את בית החולים.

בהתנגדות שהוגשה לוועדה המחוזית בתל אביב נטען כי התוכנית החדשה מהווה זלזול מוחלט בכל שנקבע וסוכם במהלך שלושה עשורים בהם קודמו ואושרו תכניות שונות במתחם בית החולים.  בתוכניות הקודמות, בהסכם פשרה עם דיירי הסביבה נשמר עקרון חשוב לפיו יש לתכנן את בית החולים עם מינימום פגיעה בתושבי הסביבה. כך למשל נקבע, כי הבניה בעיקרה תהיה בחלק המרוחק מבתי המגורים, וכי הבניה הקרובה לבתי המגורים תהיה מינורית (יחסית) עם התאמות נדרשות כגון הוראות האוסרות על פתחים לכיוון בתי המגורים  וקביעת הסדרי תנועה שלא יאפשרו הגעה מאזור בתי המגורים.

אולם התוכנית שהוגשה מתעלמת מהתושבים שגרים בסמוך למתחם ורומסת ברגל גסה את זכויותיהם. התכנית מבקשת להוסיף בשטח מצומצם בתוך בית החולים בצמידות ממש לבתי המתנגדים מגדל חוסם אור ואויר המתנשא לגובה של 130 מטר שהם 40 קומות רגילות (המוצגות בתוכנית כ- 25 קומות) עתיר זכויות בניה ושימושים. וזאת בניגוד לשימוש המותר והקיים כיום לבית ספר לאחיות במבנה בן 7 קומות בלבד המרוחק מבתי המתנגדים.

בנוסף, בניגוד מוחלט לתכניות קודמות במתחם בית החולים בתכנית המופקדת לא נקבע, כי השימוש העיקרי הוא לבית החולים  זאת אומרת שהתוכנית מעניקה זכויות בנייה כחבילה מבלי לפרט ולהסביר את הזכויות המבוקשות והנחוצות לכל שימוש ושימוש. כך שיכול להיווצר מצב שבו מגדל האשפוז ישמש רובו בפועל לתיירות מרפא, מרפאות פרטיות וכיו"ב שאינם משמשים את בית החולים איכילוב ואינם נוגעים כלל לטענות על מחסור בחדרי אשפוז.

עוד טוענים השכנים כי התכנון במתחם נעשה בשיטת ה"סלמי" כך שכל פעם נערכת תכנית נקודתית המוסיפה אלפי מ"ר וזאת ללא ראייה כוללת של תכנונו הסופי של המתחם. זאת מבלי לקחת בחשבון שמדובר בבית חולים המצוי המרכז עיר, מוקף משלושה כיוונים בבתי מוגרים, והתפתחותו צריכה לקחת בחשבון גם את זכויותיהם של תושבי הבניינים הסמוכים לאיכות חיים נאותה.

 

 

בנוסף טוענים השכנים כי בתוכנית עצמה נפלו הרבה פגמים, בין היתר, התכנית הוגשה על ידי גורם שאינו מוסמך להגישה – מרכז הבריאות על שם סוראסקי אינו יכול להיות מגיש התכנית. התכנית לא נחתמה על ידי בעל בעלת העניין בקרקע – מדינת ישראל.

החלטת הוועדה המחוזית על הפקדת תכנית התקבלה על סמך מסד נתונים שגוי. לא נערכה בדיקה פרוגרמתית ולא הוצג הצורך הציבורי שחיוני לממשו במסגרת התכנית המופקדת ועוד.. כמו כן לעמדת התושבים התוכנית סותרת את תכנית המתאר של תל אביב תא/5000 גם מבחינת גובה המבנה המבוקש וגם מבחינת זכויות הבנייה מבלי שהוועדה המחוזית נתנה את דעתה על כך .

השארת תגובה