רווק בן 45 עם 3 דירות וכסף בבנק

נועם קוריס
נועם קוריס
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

שאלה: בני הבכור הוא רווק בן 45. יש לו 3 דירות שבאחת מהן הוא גר וחסכונות רבים בבנק. הוא עובד בעבודה מסכנת חיים ולא הכין צוואה. מה יקרה עם נכסיו וכספו במידה וחלילה יקרה לו משהו (יש לו עוד אחים ואחיות)?

תשובה: מומלץ תמיד להכין צוואה שתבטיח את חלוקת הירושה לפי הצוואה ובדרך המדויקת בה רצה המוריש, אך כאשר מוריש לא עורך צוואה קובע חוק הירושה את סדר הירושה של המוריש. היורשים על פי דין הם מי שהייתה במות המוריש בת-זוגתו, ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם (אלו נחשבים בחוק – קרובי המוריש).

זכות הראשונים בירושה מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג של הנפטר ובין ילדיו של הנפטר. בן הזוג מקבל מחצית מן הירושה, והילדים מתחלקים שווה בשווה במחצית הנותרת. בנוסף למחצית מכלל הרכוש זכאי בן הזוג לרשת גם את המטלטלין ואת מכונית הנוסעים של המנוח, אם הייתה לו כזו. אלמנה זכאית לקבל מן העיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה, ובנסיבות מסוימות היא יכולה גם לדרוש מזונות מן העיזבון.

ירושתו של נפטר שהותיר אחריו בן זוג אך לא הותיר ילדים מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג ובין הורי המנוח או אחיו ואחיותיו. בן זוג ואחים מתחלקים 2/3 לבן זוג ו-1/3 מתחלק בין האחים. מכיוון שאין לבנך בת זוג או ילדים, יהיו הוריו ואחיו ואחיותיו של בנך היורשים במקרה אסון חו"ח, במידה שווה ביניהם, לגבי כל העיזבון.

שאלה: הבנתי שבכדי לממש ירושה כאשר אין צוואה צריך לקבל צו ירושה. מהו צו ירושה?

תשובה: צו ירושה הוא צו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה, המסדיר את חלוקת העיזבון של נפטר שלא ערך צוואה. צו ירושה אינו מפרט את אופן חלוקת הרכוש לפרטיו, אלא מכריע בסוגיית זכויות הירושה ויורשיו של הנפטר. כדי לקבל צו ירושה יש להגיש בקשה לצו ירושה לאחת מלשכות הרשם לענייני ירושה ומומלץ כמובן להסתייע בשירותיו של עורך דין.

שאלה: תבעתי אדם מסוים בבית המשפט לתביעות קטנות ולאחר דיון ארוך בית המשפט קיבל את התביעה שלי ונתן פסק דין לטובתי על סכום כל התביעה. הנתבע לא שילם לי את פסק הדין והגיש ערעור לבית המשפט המחוזי ובית המשפט המחוזי קיבל את הערעור וביטל את פסק הדין. האם ביכולתי עוד לעשות משהו?

תשובה: בעיקרון לפי שיטת המשפט בישראל מוקנית זכות לערער פעם אחת על כל פסק דין משפטי ומעבר לערעור אחד על התיק אין זכות מוקנית להגשת ערעור ולא משנה אם שני בתי המשפט דנו בעניין קבעו אותו דבר או שהתוצאה התהפכה בערעור הראשון.

למרות שלא קיימת זכות מוקנית להגשת ערעור בגלגול שלישי ישנם מקרים שבית המשפט העליון כן ידון בערעור בגלגול שלישי ובעיקר מקרים להם יש השפעה וחשיבות רוחבית על ציבור רחב- ולא במקרים בהם הסכסוך הוא נושא או עניין הנוגע רק לצדדים הספציפיים בתיק הרלבנטי.

הטיפ המשפטי ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

השארת תגובה