במקום הבחירות: הבחורים ששקדו על התורה

לומדים
לומדים
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

עם תום ימי הבחירות, חתמו תלמידי בהיכל ישיבת המתמידים המרכזית לצעירים מצטיינים בבהמ"ד "צופיוף" בשכונת הבוכרים בירושלים חודש של לימוד התורה ברציפות ובשקידה, יום אחר יום, שבוע אחר שבוע סביב השעון, לרבות ומתן דגש לימי סוף השבוע שישי ושבת ומוצ"ש, כאשר כל מאות תלמידי הישיבה התכנסו תמידין כסדרן כבר מצהרי יום השישי כשהם עטורים בבגדי שבת המלכה, ועוסקים בתורה בהתמדה עד השעות הקטנות של מוצ"ש, ועל צבאם ראש הישיבה הגאון רבי יוסף חי סימן טוב, מחה"ס "כרם יוסף" ור"מ בישיבת "אהלי תורה" וחבר בהמ"ד לדיינות "ברכת אברהם".

בדברים שנשא הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת "חברון" וחבר מועצת גדוה"ת בהיכל הישיבה בביקורו האחרון, הרחיב על הקשר שצריך להיות לכל אחד עם התורה והזכיר את מאמר חז"ל "לא חרבה ירושלים אלא על עוזבם את תורתי", באומרו כי עזיבת התורה אינו תלוי במה שלומד פחות או לומד יותר, אלא אם מחובר לתורה שלומד מתוך עריבות ושמחה או אם מחובר לדברים אחרים, שאז לימודו מתוך כפיה. דברים אלו שנשא הגר"ד כהן הוסיפו חיזוק על חיזוק בקרב תלמידי ישיבת המתמידים, אשר קיבלו על עצמם את החודש האחרון של לימוד ברציפות, וגרם לקידוש שם שמים.

אף הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף התמלא בהתפעלות רבה על החיזוק הגדול בישיבת המתמידים בקרב מאות בני התורה, אשר לצד התמדתם במשך ימות השבוע בישיבות הקדושות, ממשיכים להוסיף חיל בלימוד התורה בימי סוף השבוע בישיבת המתמידים, כאשר אף המצוות של העליות ופתיחת ההיכל נמכרות במאות דפי גמרא במקום בכסף, דבר אשר ממחיש בחוש את אהבת הבחורים לתורה בבחינת טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף.

לרוב התרגשותו שיגר מכתב לראש הישיבה הרה"ג יוסף חי סימן טוב, בו הוא מחזק את ידי התלמידים, ומחדש כי אף שמבואר בזוה"ק ובספרים הקדושים שעל כל מצוה צריך לשלם כדי שלא יהיה לסיטרא אחרא חלק, מכל מקום הקונה עליות בדפי גמרא אינו צריך לשלם כסף, ואדרבה יש בזה מעלה כי המצוה בזה מתגדלת ומשתבחת, ואפילו יותר ממי שמשלם כסף בעד העליות ושאר המצוות". את דבריו הראש"ל חותם בדברי שבח והערכה לתלמידי החמד שבשכר זה נזכה לביאת משיח צדקינו ולגאולה הקרובה.

השארת תגובה