התגברות: בג"ץ יוכל לבטל חוקים רק בהרכב מלא ופה אחד

נוסח חדש שמציעה התנועה למשילות ודמוקרטיה יחד עם ח"כ יואב קיש להתגברות הכנסת על בית המשפט העליון, יעלה היום על שולחן ועדת השרים לחקיקה

בית משפט עליון
בית משפט עליון
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

על רקע הסערה סביב קידום 'פסקת ההתגברות' והלחץ התקשורתי שבעקבותיו, יעלה היום חבר הכנסת יואב קיש על שולחן ועדת השרים לחקיקה נוסח חקיקה חדש אשר גובש בשיתוף התנועה למשילות ודמוקרטיה בניסיון לגבש מסגרת פשרה.

על פי ההצעה, בית המשפט העליון יוכל לבטל חוק של הכנסת, רק בהרכב הכולל את כל שופטי בית המשפט העליון ושכל הרכב השופטים הסכים לכך.

על פי הצעת החוק ניתן יהיה להתגבר על התערבות של בית המשפט העליון בחקיקה בצורה הדרגתית. הכנסת תהיה רשאית לקבוע ברוב 61 חברי כנסת כי החוק יהיה תקף על אף האמור בחוקי היסוד. לאחר סיום כהונתה של הכנסת ולאחר שנתיים מתחילת הכנסת שלאחריה, תפקע ההתגברות מאליה אלה אם כן תבחר הכנסת החדשה ברוב של 61 להאריך את תוקף החוק. אם שתי כנסות עוקבות יצביעו בעד ההתגברות, החוק יעמוד בתוקף ללא הגבלת זמן.

השארת תגובה