התובע לא הגיע לדיון – ביהמ"ש פסק נגדו

נועם קוריס
נועם קוריס
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

שאלה: הגשתי תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות אבל בסופו של דבר לא הגעתי לדיון ובית המשפט נתן פסק דין נגדי בהעדר התייצבותי. בית המשפט דחה את התביעה שלי במלואה וחייב אותי לשלם הוצאות משפט לנתבע. האם אפשר לבטל את פסק הדין?

תשובה: אפשר להגיש בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות בתוך 30 ימים מהמועד בו נודע לך על פסק הדין שניתן נגדך. בית המשפט רשאי לבטל פסק דין שניתן בהעדר התייצבות בשני מקרים עיקריים: המקרה הראשון הוא חובת הצדק – במידה ולא קיבלת זימון לדיון בבית המשפט וכלל לא יכולת לדעת על הדיון שנקבע, אתה יכול לבקש מבית המשפט שיבטל את פסק הדין מחובת הצדק. בתי המשפט נוטים לבטל בקלות יחסית פסקי דין שניתנו בהעדר התייצבות לאור חובת הצדק לעשות כן.

המקרה השני בו בית המשפט רשאי לבטל פסק דין שניתן בהעדר התייצבות הינו בהתאם לשיקול בית המשפט. מקרה זה מתאים למשל לנסיבות בהן ידעת על הדיון אך לאור מחלה, תאונה או כל סיבה אחרת לא הגעת לדיון. במקרה כזה בית המשפט יבחן את סיכויי ההצלחה שלך בתביעה עצמה (כלומר האם בכלל יש טעם לבטל את פסק הדין) וכן בית המשפט יבחן האם הנסיבות שבגללן לא הגעת לדיון אכן מצדיקות את אי הגעתך.

את הבקשה לביטול פסק דין כאמור יש להגיש בתוך 30 ימים מהמועד שנודע לך על פסק הדין ויש לגבות את הטענות בבקשה זו בתצהיר חתום על ידי עורך דין וכן בכל אסמכתא שיכולה לחזק את טענותייך. (למשל אישור מחלה)

שאלה: הלכתי להתייעץ עם עורך דין בנוגע לתביעה שברצוני להגיש, והוא ביקש ממני לחתום על ייפוי כוח. מה המשמעות של זה?

תשובה: ייפוי כוח הוא שם לפעולה משפטית, שמבצע מייפה הכוח (לצורך העניין: ה"שולח") – מול ה"שלוח" שלו, שהוא מיופה הכוח. מי שחותם על ייפוי כוח מעניק לשלוח הרשאה (רשות, זכות) – לעשות בשמו פעולות כלשהן מול צד שלישי. במובן מסוים, עצם החתימה על ייפוי כוח הופכת את הצדדים המעורבים למעין "גוף אחד": מייפה הכוח רותם את מיופה הכוח – לשמש כידו הארוכה ולבצע בשמו פעולות מסוימות. בכדי שעורך הדין יוכל לשמש השלוח שלך בפני בית המשפט ולהגיש למשל את התביעה לבירור בבית המשפט הוא נדרש להציג למזכירות בית המשפט יפי כוח חתום ממך.

שאלה: התקשרו אלי מהבנק להגיד לי שהחשבון שלי מעוקל ולאחר שבדקתי ראיתי שהעירייה הטילה לי עיקול למרות שהם לא פנו אלי לפני זה ובכלל החוב שהם טוענים לגביו מקורו בטעות שלהם. מאוד הובכתי משיחת הטלפון. האם אני יכול לעשות משהו בנושא?

תשובה: עיקול שלא כדין הוכר על ידי בתי המשפט כעוולה לפי חוק איסור לשון הרע ולכן אם תוכל להוכיח את טענותיך בבית המשפט ייתכן ותוכל לזכות בפיצוי ללא הוכחת נזק בסך של עד 144,000 ₪ לפי חוק איסור לשון הרע ולאור כף שהבנק שלך נחשף לכאורה למידע כוזב ושלילי אודותיך.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

השארת תגובה