המסקנא שלי: "יש מנהיג לבירה"

חכם שלום בפתח תקווה, צילום יעקב כהן (12)
חכם שלום בפתח תקווה, צילום יעקב כהן (12)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

"זאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת" – זו הייתה הזעקה שבקעה מעמקי ליבם של רבבות עמך בית ישראל, ראשי ישיבות וכוללים, אברכים ובני תורה, לצד בעלי בתים העמלים לפרנסתם, גברים נשים וטף, בכל אתר ואתר, עת החלו להופיע תוצאות הבחירות לאחר המערכה הגדולה והגורלית.

לא היה זה מדגם בעלמא. הייתה כאן יד ה' שזעקה בנחרצות ובהחלטיות שאינה מותירה ספק – היה לא תהיה. עולם התורה ימשיך לשגשג בפריחתו. מרן זיע"א מלווה אותנו מלמעלה ושומר על מורשתו הטהורה, הנקייה כסולת, ללא שום חיבור לאותם אי אלו שניסו לפגוע בעולם התורה ובאמונת החכמים התמימה, מועצת חכמי התורה.

זכורות לנו היטב מילותיו של מרן זיע"א היוצאות מלב רותח באחרית ימיו בקולו הנשנק, כשכל מבוקשו היה להעביר את שרביט ההנהגה ליורשו וממשיך דרכו, רבן של כל בני הגולה, מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, ואותם המילים הדהדו בעוצמה מכל עבר: "יש לו פה קדוש, תזהרו לא לעבור על דבריו. יש לו פה קדוש כל ימיו עוסק בתורה. מי ששומע לו שומע לקול התורה". כך זעק מרן זצ"ל בהעבירו מסר ברור וחד על המשך ההנהגה הראויה לכלל ישראל.

בכל עיר ועיר אשר דבר המלך כהן גדול מגיע, שמחה וששון ליהודים. עם ישראל בשיא תפארתו גילה והראה כי הוא נאמן לדרך, ושומר על אמונתו בה' ובמשה עבדו ונשמע לגדול ישראל ותפארתו.

ה"ספדנים" שהוציאו לריק מפיהם כל מיני אמירות שונות ומשונות בושו וחפרו, אותם ריקים ופוחזים שלא ידעו ספר טמנו פניהם בקרקע, נביאי הזעם והחורבן שסיפקו לנו תחזיות סרק על ספינה שכביכול מטלטלת ומחשבת להישבר, שעלולה עוד מעט קט לטבוע במצולות ים, התנדפו בן רגע ואת לשונם בלעו לאחר המחזה המרנן של הגדלת כח התורה.

עם ישראל כולו התאחד ונשמע לגדול ישראל מרן הכהן הגדול אשר למרות גילו המופלג – עוד ינובון בשיבה – כיתת רגליו מעיר לעיר, ממקום למקום, להביא את דבר השם ולנושאו ברמה ולהציב את ההשקפה הברורה והצרופה ללא כחל וסרק.

מסירותו של רבינו הגדול, אשר כל ימיו עסוק בים התלמוד, בהוויות אביי ורבא, בדיני קדשים וטהרות, ואשר דיני נפשות עולים על שולחנו מידי יום ביומו. בנוסף להנהגת הכלל והפרט, יתומים ואלמנות, חולים ומדוכאים, שלא פוסקים מלפקוד את ביתו נאוה קודש ולקבל את החיזוק והעידוד ולהתברך מפי קדשו, ולמרות זאת ראה וידע כי זהו צו השעה וזוהי העת לנדוד ולצאת ולהשמיע את זעקת התורה בכל בית בישראל, לבוא לעזרת ה' בגיבורים.

לב מי לא רעד? חרדה ורטט אחזה בכל מי שיש נשמה בקרבו לנוכח צערו של רבן של ישראל אשר פרץ בבכי קורע לב מול זקני הדור, מאורי האומה, ראשי הישיבות, ובקולו הקדוש והטהור, במילים קצרות וברורות, הביע את האמת לאמיתה ואת דאגתו הכנה והעמוקה לכלל ישראל וגילוי כבוד השם יתברך בעולם כולו.

"רבונו של עולם, מה אני מה חיי, עשה למען שמך, עשה למען תנועת ש"ס, למען כח התורה". מילים קדושות שיצאו מפיו של כהן גדול בענותנותו הגדולה.

זכינו לראות בחודשים האחרונים מהו מנהיג של דור הנושא את משא העם כולו כאשר ספון הוא בעמלה של תורה שאין דומה לה, משקפיו מונחות על שולחנו הטהור ועיניו ממוקדות אל ערימת הספרים הניצבים מולו, ש"ס ופוסקים, ראשונים ואחרונים השגורים על לשונו, וצולל הוא במעמקי ים התלמוד, ומידי ערב המראה השגרתי הזה והתנוחה המוכרת לכולנו בשקידתו של גדול הדור הופרעה, וזאת לצורך שגשוגו ופריחתו של עולם התורה והמערכה שניצבה בפתח. כאשר בכל ביקור מידי ערב של הנציגים ברחבי הארץ במעונו ברחוב היהודים בבירה, שמע מרן את כל הנתונים תוך כדי ירידה לפרטי פרטים. הכרעה ברורה בכל עיר ושימת לב לכל פרט כדי שח"ו אף אחד לא ייפגע ומול עיניו אך ורק הדאגה והמסירות לעולם התורה בכל עיר לצד אהבת האדם הבוערת מליבו – ליבם של ישראל.

מערכת הבחירות שחלפה הייתה גם בירור האמת וגילוי הנהגה של מרן ראש הישיבה בציבור כולו ובירור חד וחלק על הנהגת הדור המסורה בידיהם של מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה ובראשם רבינו הגדול בדרך ההשקפה הצרופה והברורה.

כח התורה ניצח. מצות "ועשית כל אשר יורוך" קיבלה משמעות איתנה וחזקה יותר מתמיד. עם ישראל נאמן לדרך ומחזיר עטרה ליושנה!

אסיים בתפילה והודאה לפני מלך העולם, זכנו עוד רבות בשנים לאורו של מרן. בהמשך הנהגת הדור כולו ומשא העם על שכמו מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא עד כי יבוא שילה.

השארת תגובה