המספרים והנבחרים: התוצאות בבני ברק

להלן התוצאות הסופיות לבחירות לראשות עיריית בני ברק ולמועצת העיר • ראש העיר הוא מועמדם של גדולי ישראל הרב אברהם רובינשטיין שנבחר ברוב עצום • חלוקת חברי המועצה: ג – 16, ש"ס – 6, עץ – 3, מח"ל – 1, הן – 1

בחירות
בחירות
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

התוצאות הסופיות לבחירות לראשות עיריית בני ברק ולמועצת העיר הוכרזו לאחר ספירת קולות נכים וקולות חיילים ע"י מר יחיאל מלכה, מנהל הבחירות מטעם הפיקוח הארצי על הבחירות, בנוכחות חברי ועדת הבחירות של העירייה.

אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה ומזכיר ועדת הבחירות ציין, כי מתוך 202,770 תושבים בבני ברק, ישנם 113,717 בעלי זכות בחירה, וזאת יחסית מספר נמוך יותר מבערים אחרות של בעלי זכות בחירה, בגלל היות חלק גדול ביותר מהתושבים בבני ברק צעירים שעדיין אינם בעלי זכות בחירה. בעיר פעלו 174 קלפיות ו-23 קלפיות נכים. בראשות ועדת הבחירות עמד הרב ישראל הלפרין.

לראשות העיר הצביעו 80,299 בעלי זכות בחירה, מהם 77,106 קולות כשרים, כשלהרב אברהם רובינשטיין, עד כה מ"מ רה"ע, וראש הרשימה התורתית המרכזית (אגודת ישראל ודגל התורה) הצביעו 63,530 תושבים (82%); לאריאל ניר מרשימת "יחד שבטי ישראל" הן – 7,383 קולות (9,6%); להרב אברהם קאהן מרשימת בני תורה, עץ – 6,193 קולות (8%). בעקבות זאת, הוכרז בועדת הבחירות רשמית על בחירתו של  הרב אברהם רובינשטיין לכהן כראש עיריית בני ברק.

למועצת העירייה היה מספר המצביעים 80,422 בעלי זכות בחירה, מהם 79,521 קולות כשרים, כשהתוצאות הן: הרשימה התורתית המרכזית (ג) – 46,865 קולות; התאחדות הספרדים שומרי תורה (שס) – 17,586 קולות; בני תורה (עץ) – 6,594; הליכוד (מחל) – 4,050; "יחד שבטי ישראל" (הן) – 3,588, "הבית היהודי" (בי) – 838. לפני הבחירות נחתמו הסכמי עודפים בין הרשימה התורתית המרכזית וש"ס ובין רשימת עץ והן. מספר חברי המועצה הוא 27, לעומת 25 עד כה, בהתאם לפקודת העיריות, לאחר שמספר תושבי העיר הוא מעל 200,000 כ"י.

בעקבות זאת, הודיע מנהל הבחירות מטעם הפיקוח הארצי על הבחירות, כי לאחר חלוקת המנדטים, בהתאם למספר הקולות הכולל, הרי שמספר הקולות לחבר מועצה הוא – 2914, ומשום כך, חלוקת חברי המועצה הינה: ג – 16, ש"ס – 6, עץ – 3, מח"ל – 1, הן – 1.

כמו כן הוקראו שמותיהם, בעקבות כך, של חברי מועצת העירייה הנכנסת: הרשימה התורתית המרכזית – הרב אברהם רובינשטיין, הרב חנוך זייברט, הרב מנחם מנדל שפירא, הרב יהושע מנדל, הרב ישראל משה פרידמן, הרב שלמה זכריה קוסטליץ, הרב מיכאל קקון, הרב ירחמיאל שמחה שטיצברג, הרב רפאל אליהו גרינבוים, הרב שמואל יהודה גוסטמן, הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן, הרב חיים מאיר לנגסאם, הרב שלמה שטרן, הרב ישראל הפטקה, הרב מאיר סלומון, הרב פרץ אברמוביץ.

סיעת ש"ס – הרב אליהו דדון, הרב גדליהו בן שמעון, הרב יעקב אברהם זכריהו, הרב ישראל בן ששון, הרב אברהם פרטוש, הרב עו"ד בצלאל נתן.

סיעת עץ – הרב אברהם קאהן, הרב משה שלום מלאכי, הרב יחזקאל שפירא.

סיעת הליכוד – מר יעקב וידר.

סיעת "יחד שבטי ישראל"- הרב אריאל ניר.

במהלך ישיבת ועדת הבחירות, לספירת קולות נכים וקולות חיילים, התעוררה סערה כאשר נציג אחת הסיעות סבר כי מפלגתו תקבל יותר מנדטים, לעומת זה שקיבל במציאות, הוא טען שהמעטפות היו במשך שעות אחדות בלא פיקוח, אך לטענת האחראים, את מעטפות הנכים והחיילים הביאו עם קבלתן לאולם מועצת העירייה לספירת הקולות והיו עימן גם מתחילת הספירה ועד סיומה מר יחיאל מלכה, מנהל הבחירות לעירייה מטעם הפיקוח הארצי על הבחירות, שתפקידו בכל ימות השנה הוא מנהל מח' החקירות ביחידה הארצית לפיקוח על הבניה במשרד האוצר ומר אורן תמיר, ראש חוליה באזור חולון של רשות המסים.

אשר לטענה, כי אותה הסיעה לא קיבלה הזמנה לישיבת ועדת הבחירות לספירת קולות הנכים והחיילים, הגיב מנהל הבחירות בשיחה טלפונית עם היועה"מ של אותה מפלגה, כי לראש הסיעה נשלחה הזמנה במייל בזמן ולכך ישנו אישור, כך שגם לטענה זו אין כל בסיס, ואם הסיעה תעתור על כך לבימ"ש הוא ישמח מאוד להופיע ולהציג את הנתונים כמות שהם.

בעקבות הטענות, השבוע ביום שני דנה ועדת הפנים של הכנסת בטענות לזיוף קולות של חיילים שנספרו באולם המליאה של המועצה בבניין עיריית בני ברק. הטענות הועלו על ידי סיעת הליכוד בעיר שזכתה רק למנדט אחד בלבד כאשר לדבריהם היו אמורים להיות להם 2 מנדטים.

בזמן ספירת הקולות התבצעה גם אלימות בין הצדדים והוזעקו למקום שוטרים על מנת להשליט סדר והנושא נמצא כרגע בחקירה.

בעקבות כך הנושא הובא לועדת הפנים בכנסת, בהשתתפות גם נציגי משטרת ישראל ומשרד הפנים, מנהל הבחירות למועצת העיר בני ברק, יחיאל מלכה, חבר ועדת הבחירות למועצת העיר בני ברק, חיים סרצ'וק, ויו"ר סיעת הליכוד בעיריית בני ברק, יעקב וידר.

יעקב וידר אמר בועדה כי "הלחץ האדיר של העסקנים, והאלימות חסרת התקדים שהפעילו נגד המשקיפים מטעמנו, מוכיחה יותר מכל את הפחד שלהם מהכיוון החדש שאליו התחייבנו להוביל את עיריית בני ברק. אני חוזר ואומר – מה שהיה לא יהיה עוד. עידן השחיתות והקומבינות נגמר".

בתגובה לטענות הקשות טען יחיאל מלכה, מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים, כי אין שום חוק הקובע שעליו להזמין את נציג הליכוד לספירת קולות החיילים, ומשכך הכל היה תקין מבחינתו.

מלכה הוסיף עוד כי מזכיר העירייה, אברהם טננבאום, נשלח על ידיו להזמין את בא כוח הליכוד לספירת הקולות, וזאת למרות שהוא כלל לא היה חייב בכך, ואם טננבאום לא עשה זאת, הרי שבכל מקרה הדבר לא מהווה עילה לפסילת הבחירות.

יו"ר הועדה, ח"כ קיש, תקף בחריפות את משרד הפנים, הדגיש כי ישנם דברים שגם אם אינם כתובים במפורש בחוק, הרי שברור שיש לקיים אותם, והדגיש כי "זה אולי כשר, אבל מסריח!" קיש גם דרש להבין מדוע בכירי העירייה, התחמקו מהדיון.

במהלך הדיון חשף מנהל הבחירות בבני ברק מר יחיאל מלכה, כי בניגוד לטענות, לסיעת הליכוד היה חסר יותר מעשרות קולות למנדט השני: "לליכוד לא היה חסר 40 קולות למנדט השני, אלא 358 קולות, לבני ברק הצביעו רק 170 קולות חיילים, גם אם כולם היו מצביעים לליכוד, עדיין הם רחוקים מאוד מהמנדט השני".

נציגי משרד הפנים אמרו בוועדה: "אירוע האלימות שהתקיים בין נציגי הליכוד ליתר חברי וועדת הבחירות לא השפיע כלל על תקינות ספירת הקולות".

חבר הכנסת יעקב אשר אמר: "אני מכיר את מזכיר ועדת הבחירות שנים רבות מאד, במשך 30 שנה הוא מכהן כמזכיר ועדת הבחירות ולא נפל רבב בהתנהלותו וכך גם שמענו היום מנציגי משרד הפנים. הדיון המיוחד על ב"ב מיותר, אני חושב שיש מקום לוועדה מיוחדת שתדון בזיופי בחירות בשאר רחבי הארץ".

הוועדה החליטה להעביר את הנושא לחקירה מקיפה ויסודית של משטרת ישראל.

השארת תגובה