תאונות? "על המדינה לסבסד נסיעה בכביש 6"

ח"כ פריג' דורש משר התחבורה על רקע התאונות הקשות שנרשמו בכביש 90, שהמדינה תסבסד את הנסיעה בכביש 6 וזאת במקביל להרחבת כביש 90 והקמת גדר הפרדה

כביש 6
כביש 6

בשל תאונות הדרכים הקטלניות שנרשמו בשבועות האחרונים בכביש 90, פנה ח"כ עיסאווי פריג' מ'מרצ' לשר התחבורה והבטיחות בדרכים ישראל כץ, ודרש ממנו לפעול שהמדינה תסבסד את הנסיעה בכביש 6 ותאפשר בה נסיעה בחינם וזאת במקביל לעבודות הרחבת והקמת גדר הפרדה בכביש 90.

לדברי ח"כ פריג', "כביש 90 המסוכן ממשיך וגובה קרבנות ולכן על המדינה לנקוט בצעדי חירום שיאפשרו הסתת תנועה רבה ככל הניתן לכביש 6, במקביל להפיכתו של כביש 90 לבטוח יותר".

"כביש 6 וכביש 90, הינם צירי האורך המזרחיים המרכזיים ולכן, כל עוד הסכנה בכביש 90 כה גדולה, יש לעודד העברת נפח התנועה לכביש 6".

לדבריו, "האפשרות לנסוע בחינם בכביש 6, יהיה בה בכדי לנתב לכביש תנועה מכביש 90, עד שניתן יהיה להפוך את הכביש לבטוח יותר למשתמשים בו. לאחר שיפוצו של כביש 90, ניתן יהיה לחזור ולדרוש תשלום על הנסיעה בכביש 6."

השארת תגובה