אלעד: שי נתן פרש מהתמודדות לתפקיד ראש העיר

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך