ביתר: ועידת 'שימו לב' – לנוער

ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין נושא דברים בועידת שימו לב
ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין נושא דברים בועידת שימו לב
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

כינוס ראשון של כלל ראשי הישיבות המשגיחים והרמי"ם מקרב עשרים וארבע ישיבות קדושות הקיימות בביתר עילית, נערך תחת הכותרת "ועידת שימו לב", אליו נקבצו ובאו בסימן "שימו לב אל הנשמה" – בכירי המחנכים בעיר – במטרה לפעול להצלחתו של כל תלמיד בעיר.

הועידה נערכה במסגרת פעילות "פורום ראשי הישיבות ומשגיחים ביתר עילית".

מדובר בכינוס גדול וייחודי הנערך לרגל פתיחת זמן חורף בישיבות, ובהמשך לכינוס ראשי הישיבות והמשגיחים בביתר עילית לסדנה ייחודית ומקיפה על מגוון ההתמודדויות הקיימים בעולם הישיבות. הסדנה התקיימה בשיתוף המכון למורים שע"י החינוך העצמאי, לאחר פרק זמן שבו השתלמו ראשי הישיבות והמשגיחים הוחלט ע"י צוות ההיגוי של הפורום יחד עם הנהלת העירייה וראש העיר על הכינוס הגדול "שימו לב"..

את הועידה פתח המנחה הרב יצחק משה שטיין יו"ר ארגון מאירים המפעיל את "פורום ראשי הישיבות והמשגיחים" ופרויקט "שערי ישיבה", שציין בדבריו את משמעות השם "שימו לב" כלשון הכתוב, ואשר לא שם אל לבו ויעזוב את מקנהו ואת עבדיו בשדה, ומדייק האמרי אמת, מלשון הפסוק משמע שההיפך מהירא את דבר ד' זהו "לא שם אל לבו" הרי שיראת שמים זהו "שימת לב", לכן התכנסנו כולנו כאחד כדי שנוכל לטעת יראת שמים נכונה בתלמידנו ע"י שימת לב ואחריות להצלחתו של כל יחיד. כאן הודה מקרב לב ליהודה דייטש רמ"ט ראש העיר על היוזמה הברוכה בקיום הועידה לשם ולתפארת.

את המשא המרכזי נשאו גדולי אישי החינוך בדורנו, רבי משה בלוי ורבי יהושע פינק דיין בביהמ"ד בעלזא ב"ב ומראשי תושייה.

רה"ע מאיר רובינשטיין התקבל בהערכה רבה, תוך כדי שראשי ורבני הישיבות מציינים את עשייתו הברוכה בכל ענפי החינוך לתפארת במהלך השנים האחרונות

רה"ע הזכיר דבריו את המובא בפסוק בפר' השבוע על אברהם אבינו יושב בפתח האהל כחום היום כמובא בספרים שזה הולך על ניסיון הדורות האחרונים שהוא כחום היום ורק ע"י הישיבה בצוותא חדא בפתח האהל בהיכלי הישיבות זהו המגן וההצלה לדורות.

עוד אמר רה"ע אמר בפני המשתתפים, כי בעיניו תפקיד העירייה אינו רק דאגה פיזית למבנה, אלא גם דאגה רוחנית וחינוכית והענקת העצמה לצוותי החינוך השונים. הוא הודה בדבריו לכל השותפים, ליהודה קורנבליט מנהל אגף החינוך, ליוסף בן יצחק מנהל מח' חברה ונוער, לגב' מגן מהנהלת 360, להנהלת המכון למורים על השותפות הפעילה בפרויקט זה ובחסות הנכבדה לוועידה זו, לאהרן קלירס מנכ"ל המכון למורים ויצחק ויסברג – רכז השלוחה בביתר עילית, ליצחק משה שטיין יו"ר ארגון מאירים המפעיל בהצלחה את התכניות החינוכיות שערי ישיבה ופורום ראשי הישיבות והמשגיחים.

רבי משה בלוי הסביר את גודל החשיבות שיש בעבודת הצוות כולו כמקשה אחת, רק בעבודה משותפת בנשיאת האחריות להצלחתו של כל תלמיד. כמו כן עמד על חובת ההסברה הנחוצה בדורנו להחדיר את הערכים בשפה ברורה ובנעימה.

רבי יהושע פינק עמד בדבריו על חובת הנחלת החינוך מתוך רגש וחוויה מלב ללב, ולא החדרת מסרים בשכליות בלבד, ותיאר את סוגי התלמידים הלומדים בישיבה כארבעת הבנים המובאים בהגדה, כשהפתרון המעשי לכולם הוא והשבות אל לבבך, להחדיר את החינוך מהלב.
רבי יעקב כהן ראש ישיבת נזר התלמוד בעיר ובנו של מרן רבי שלום כהן הזכיר בדבריו את ששמע מאביו, "כשאני מכין את השיעור שיימסר לתלמידים אני מכין יותר מה לא לומר בסוגיא מאשר מה כן לומר. עלינו להתאים את החומר הנלמד לרמת התלמידים".

כמו"כ נשא דברים הרב יוסף בן יצחק, המשמש בתפקיד מנהל מח' חברה ונוער בעירייה נציג תכנית 360 לילדים ולנוער ומשגיח בישיבת שערי דעת בעיר, תוך שהוא מעלה מקרים רבים מהסדנאות האחרונות שהתקיימו ע"י הפורום שסייעו בידי המשגיחים לתת עצה ותושיה כדי לעזור ולסייע לבחורי הישיבות. כן הביא את ברכתו של רבי זמיר כהן ראש ישיבת היכל מאיר ויו"ר הידברות שנבצר ממנו להשתתף בכינוס.

הרב יצחק ויסברג רכז המכון למורים שלוחת ביתר ורכז שלוחת המכון בעיר, פרס בפני הנוכחים את המענה החינוכי הניתן במכון ואת מכלול המענים הקיימים במרכז כמו כן ציין את הסדנה האחרונה שהתקיימה למשגיחים במסגרת פרויקט פורום ראשי הישיבות והמשגיחים בהשתתפותו של הרב יוסף גולדשטיין מבכירי המרצים במכון.

לאחר מכן נערך פאנל שו"ת עם הרבנים הרב בלוי והרב פינק בהשתתפות בהנחיית הרה"ג זאב וגשל מנהל רוחני דישיבת רחמסטריוקא ואהבת תורה, כשקהל הר"מים והמשגיחים שואלים כדת ומקבלים מענה ברור דבר דבור על אופנו.

ציבור ראשי הישיבות המשגיחים והרמי"ם ציינו בסיפוק בגמר הוועידה המוצלחת כי הפיקו את מלוא התועלת והינם נכנסים לזמן החורף בכוחות דשנים ורעננים.

השארת תגובה