"העו"ד פישל, אני רוצה שישלם לי"

נועם קוריס
נועם קוריס
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

שאלה: עו"ד שייצג אותי בסכסוך משפטי מסוים 'פישל' ואני רוצה להתלונן נגדו בלשכת עורכי הדין לוועדת האתיקה. האם הם יכולים לחייב אותו לשלם לי את נזקיי?

תשובה: אם עורך הדין התרשל וגרם לך נזק כספי אותו אתה מעוניין לתבוע בחזרה מעורך הדין, עליך להגיש תביעה כספית לבית המשפט וזוהי למעשה תביעה אזרחית כספית שבמסגרתה בית המשפט יהיה מוסמך לחייב את עורך הדין לפצות אותך.

להבדיל מתביעה אזרחית לבית המשפט, הרי שפנייה לוועדת האתיקה אינה עוסקת במחלוקת אזרחית כספית. וועדת האתיקה עוסקת בפן המשמעתי של התנהגותו של עורך הדין.

במילים אחרות, גם אם עורך הדין עבר עבירה משמעתית ואפילו אם ועדת האתיקה תקבע שעו"ד התנהל בצורה פסולה- עדיין וועדת האתיקה אינה הגוף שמוסמך בדרך כלל לחייב את העו"ד בנזקיך ויש להניח שאף אם עורך הדין יימצא אשם העונש שיוטל עליו יהיה התראה, נזיפה, השעיה על תנאי או השעיה זמנית או קבועה מלשמש כעו"ד- אך לא עונש בצורת פיצוי כספי על מלוא נזקיך.

שאלה: מה המשמעות של חברה בע"מ? מה משמעות ראשי התיבות בע"מ?

תשובה: חברה בע"מ היא אישיות משפטית נפרדת ושונה מהאישיות המשפטית של בעלי החברה, לחברה יכול להיות בעל מניות (כלומר בעלים של החברה) אחד או יותר וראשי התיבות בע"מ הינם למעשה המילים בערבות מוגבלת. המשמעות של עירבון מוגבל הינה שבעלי החברה אינם מחויבים באופן אישי בחובות של החברה אלא רק עד לגובה הון המניות הראשוני של החברה, שהנו בדרך כלל סכום נמוך למדי אותו הכניסו לקופת החברה בתחילת הדרך, תמורת מניות החברה שבבעלותם.

במילים אחרות, במידה וחברה מסוימת חייבת כסף לאדם, בדרך כלל הוא אינו יכול לבוא תביעה לבעל החברה אפילו אם החברה לא משלמת לו את החוב.

שאלה: הוצעה לי עסקה מול חברה בע"מ, כיצד אוכל להבטיח את עצמי שהחברה תעמוד בהתחייבותה אם אין בהתחייבות החברה בכדי לחייב את בעלי המניות?

תשובה: כאשר מתקשרים בעסקה מול חברה בע"מ ניתן לדרוש ערבות אישית של בעלי המניות ולחייבם בצורה זו בכל החיובים של החברה לפי ההסכם. ניתן כמובן גם לדרוש בטוחות נוספות בהתקשרות עם חברה אך יש לשים לב שככל ולא קיבלנו ערבות אישית של בעלי המניות אזי כל התחייבויות החברה הינן התחייבויות של החברה בלבד ולא של האנשים עצמם שמנהלים את החברה בפועל.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

השארת תגובה