זנדברג פנתה ליועהמ"ש – וחטפה

יקבל את עיטור העוז? היועמ"ש מנדלבליט
יקבל את עיטור העוז? היועמ"ש מנדלבליט
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

חברת הכנסת זנדברג פנתה 'בדחיפות' ליועהמ"ש: להקפיא את מינויה של פרופסור טליה איינהורן לוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה לצורך בירור הרקע האקדמי שלה.

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה השיבה לזנדברג בתשובות פשוטות אך ישירות: הצגת העובדות היבשות.

1. בפנייתך ביקשת את התערבות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע למינויה של גב' טליה איינהורן כחברה בוועדה המייעצת למינויים בכירים בשירות המדינה, לאור כתבה שהתפרסמה המעלה ספקות באשר לאופן קבלת תואר פרופסור של גב' איינהורן והאופן בו עשתה שימוש בתוארה זה לאורך השנים.

2. לצורך בירור פנייתך, העברנו את הפנייה להתייחסות הגורמים הרלוונטיים, לרבות משרד החינוך, המועצה להשכלה גבוהה וכן לגב' איינהורן עצמה.

3. בעקבות בירור זה נמסר לנו על ידי הגורמים העוסקים בכך במשרד החינוך וכן על ידי המועצה להשכלה גבוהה, כי תואר הדוקטורט ( DOCTOR IURIS , Dr. iur.) שקיבלה גב' איינהורן הינו תואר שלישי במשפטים בגרמניה, אשר אוניברסיטת המבורג רשאית להעניקו.

4. בכל הנוגע לתואר הפרופסור של גב' איינהורן, בשנת 1998 מונתה גב' איינהורן לפרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת Concordia International University Estonia . למן מועד זה, וכעולה מהמסמכים שהועברו לנו על ידי גב' איינהורן, שימשה גב' איינהורן – כמרצה וכחוקרת במסגרות שונות. כך, למשל, בין השנים 2009-2003 גב' איינהורן לימדה באוניברסיטת תל אביב, ומשנת 2009 ועד למועד זה, היא משמשת כחוקרת בכירה אורחת בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. כך גם בין השנים 2011-2009 לימדה, בין השאר, גב' איינהורן כפרופסור אורח בבתי הספר למשפטים של אוניברסיטת אינדיאנה (קמפוס אינדיאנפוליס) ובאוניברסיטת סנטה קלרה קליפורניה.

5. בהתאם למידע שנמסר לנו מהמועצה להשכלה גבוהה, בשנת 2003 , עת החלה גב' איינהורן את עבודתה במכללת "שערי משפט", מכללת "שערי משפט", בדומה למכללות אחרות שאינן מתוקצבות, אמנם לא הייתה מוסמכת להעניק תואר פרופסור, אך היה באפשרותה לאשר למרצים, אשר קיבלו תואר פרופסור ממוסד אקדמי אחר להמשיך ולעשות שימוש בתואר זה במסגרת העסקתם במכללה, בהתאם לנהלי המוסד.

6. בשנת 2010 קיבלה גב' איינהורן מינוי זמני לפרופ' מן המניין ב"מרכז האוניברסיטאי אריאל" בשנת 2012 , לאחר הפיכתו של "המרכז האוניברסיטאי אריאל" ל"אוניברסיטת אריאל", קיבל המוסד הרשאה ממל"ג יו"ש להעניק תארי פרופסור מן המניין. בהתאם להרשאה זו,קיבלה גב' איינהורן את תוארה זה מ"אוניברסיטת אריאל".

7. נוכח האמור לעיל, נראה כי לאורך השנים השתמשה גב' איינהורן בתואר פרופסור בהתאם לאישור שהוענק לה במוסדות להשכלה בוהה שהעסיקו אותה, ומכאן אנו לא מוצאים כי נפל פגם בהתנהלותה.

השארת תגובה