הצעה: חוק לביטול "חוק החסינות"

עיסאווי פריג'
עיסאווי פריג'
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ח"כ עיסאווי פריג'(מרצ) מקדם הצעת חוק לביטול "חוק החסינות": "בסעיף חסינות בפני דיון פלילי לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, שהתווסף לחוק בשנת 2005, קובע כי חבר כנסת יכול לבקש שהכנסת לא תסיר את חסינותו במידה ו"כתב האישום הוגש שלא בתום לב או תוך הפליה". ב- 13 השנים האחרונות לא נעשה כל שימוש בסעיף שהכוונה שעמדה בבסיס חקיקתו הייתה לשמור דווקא על חברי כנסת מקבוצות מיעוט. החשש הוא שהשימוש שיעשה בסעיף יהיה פוליטי כאשר כל קואליציה לה יש רוב בוועדת הכנסת ובמליאה, תשתמש בו כדי להגן בצורה שאיננה עניינית על אנשיה, בשעה שדווקא חסינות של חברי כנסת מהאופוזיציה תוסר במהירות וללא התנגדות רוב חברי הוועדה.

על הפרק עומד החשש לפעילות שלא בתום לב של התביעה הכללית והיועץ המשפטי לממשלה, אל מול חשש לחוסר תום לב של הוועדה.

לכן, נכון לאפשר לבית המשפט להיות הגורם המכריע ולא וועדת הכנסת. על כן, בכדי למנוע ניצול לרעה של הסעיף, נכון לבטלו ולקבוע כי במקרה והוגש כתב אישום, יש להסיר את חסינותו של חבר הכנסת, על מנת שצדקתו תתברר בבית המשפט."

השארת תגובה