מדריך קביעת מזוזה

תמונת אילוסטרציה: מזוזה, צילום רון פלד
תמונת אילוסטרציה: מזוזה, צילום רון פלד
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

קביעת מזוזה היא מצווה, אשר מבטאת את קבלת "מלכות שמים". על פי המסורת, מצוות התקנת מזוזה, טומנת בחובה את הסגולה של שמירה על הבית.

על פי מצוות התקנת מזוזה, חל איסור לגור בבית ללא מזוזה, לכן, יש להתקין את המזוזה מיד עם הכניסה לבית חדש.

חלקי המזוזה
המזוזה מורכבת מ-2 חלקים עיקריים, החלק הראשון הוא יריעת הקלף של המזוזה אשר אמורה להכיל שתי פרשיות אשר כתובות בכתב סת"ם: פרשת "שמע" ופרשת "והיה אם שמע".

את קלף המזוזה (אשר אמור להיות עשוי מעור של בהמה טהורה) נהוג לגלגל ולעטוף אותו בניילון – כשהמטרה של פעולה זו היא להגן על הקלף מכל משמר, בצורה הטובה ביותר.

ברגע שהקלף עטוף היטב, הוא מוכנס אל בית מזוזה, שהינו החלק השני ממנה מורכבת המזוזה.

יש להכניס את הקלף אל בית המזוזה בצורה מסוימת – המילה שד"י (שומר דלתי ישראל) אשר כתובה על הצד החיצוני של המזוזה אמורה להיות ממוקמת בצד העליון.

צורת המזוזה הינה אחידה, אך ניתן להשיג אותה בגדלים שונים כשהגדלים הנפוצים הם: 10 על 10 ו-12 על 12.

איך מתקינים מזוזה?

מיקומה של המזוזה אמור להיות במשקוף הימני של הדלת, בתחילת השליש העליון – יחד עם זאת, יש מעט שוני בין הצורה בה יוצאי אשכנז נוהגים להתקין את המזוזה לבין הצורה בה יוצאי עדות המזרח עושים זאת – בעדות המזרח נהוג להתקין את המזוזה בצורה אנכית, לעומת זאת אצל יוצאי אשכנז, תולים את המזוזה כאשר החלק העליון שלה מכוון לפנים הבית או החדר.

ברכה לקביעת המזוזה

הברכה אותה מתקין המזוזה מברך היא: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקבע מזוזה".

יש כאלו אשר מוספים גם את ברכת "שהחיינו" על הברכה הראשונה, כאשר לשון הברכה: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

בדיקת מזוזה

מכיוון שעל פי המסורת, למזוזה יש חשיבות רבה בשמירה על הבית ועל יושביו, כשפורצות בעיות שונות בבית, נהוג במקרים רבים לבדוק את המזוזות – בכדי לוודא שהמקור של אותן הבעיות לא נובע מהסיבה שהמזוזה פסולה.

על פי ההלכה מומלץ לבדוק מזוזה אשר ממוקמת בבית של אדם פרטי פעמיים בכל תקופת זמן של 7 שנים – כאשר מדובר במזוזה השייכת לציבור, יש לבדוק אותה פעמיים בכל תקופת זמן של חמישים שנה.

הסיבה בגינה נהוג לבדוק את המזוזה, טמונה בעובדה שהמזוזה חשופה למפגעים שונים – כמו בלאי הנובע מהזמן, ונזקי מזג אוויר שונים. בהליך של בדיקת מזוזה הבודק מוודא שלא נמחקו חלקים מהכיתוב על המזוזה, לא השתנו צורות של אותיות (כתוצאה ממריחה של אות מסוימת וכדומה) או נגרמו נזקים אחרים אשר עלולים לפסול את המזוזה ואת מידת הכשרות שלה.

השארת תגובה