רבני עדות המזרח תומכים בישראל פרוש

במכתבם מבקשים הרבנים "להודיע בשער בת רבים על רצוננו בהמשך כהונתו של ראש העיר הרב ישראל פרוש לקדנציה נוספת" • עוד כתבו הרבנים כי בחמש השנים האחרונות העיר מתנהלת בשקט ושלווה

ישראל פרוש בהקפות
ישראל פרוש בהקפות
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

התמיכה הרבנית במועמדותו של הרב ישראל פרוש לראשות העיר אלעד מתרחבת. זאת עם פרסום מכתבם של כ-30 רבני קהילות מבני עדות המזרח בעיר, בו הם מבקשים מציבור התושבים לפעול למען המשך כהונתו של ראש העיר לקדנציה נוספת.

במכתבם, כתבו הרבנים שליט"א כי מדובר בגורלה של העיר אלעד "שסבלה בעבר ממריבות ופילוגים, כמעט מיום הקמתה, ועתה, בחמש השנים האחרונות, הרי היא מתנהלת בשקט ושלווה מתוך כבוד הדדי ושלום".

בהמשך, הם כותבים כי "דברים אלו קרו בסייעתא דשמיא בעזרתו והובלתו של מי שמונה לראש העיר ה"ה הרב ישראל פרוש הי"ו, שניווט את ספינת אלעד בשיתוף פעולה עם רבני העיר והקהילות בשקט ובשלום.. רוח אחרת היתה עם העיר אלעד".

לאחר מכן הם פונים לתושבים "אנא, עזרו לעיר שתוכל להמשיך להתנהל כך, בשלום ובאחדות ועל כן אנחנו מבקשים להודיע בשער בת רבים על רצוננו בהמשך כהונתו של ראש העיר לקדנציה נוספת, מתוך הבנה והסכמה של כל החוגים שזבה הצעד הטוב ביותר לעיר". את מכתבם מסיימים הרבנים "והאמת והשלום אהבו".

כזכור, בשבוע שעבר כבר הודיעו ראש ישיבת כסא רחמים הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א וכן ראש מוסדות חוט של חסד הגאון רבי שלום ארוש שליט"א על תמיכתם במועמדותו של ראש העיר הרב ישראל פרוש, זאת לצד תמיכה משמעותית מאוד אותה קיבל פרוש מזקן רבני תימן בארץ הקודש הגאון רבי שלמה קורח שליט"א.

בביקורים שערך ראש העיר בחודש האחרון במעונו של זקן רבני תימן בנוכחות בני ביתו ושומעי ליקחו, ויחד עם הרה"ג רבי ברוך עוקשי שליט"א אמר הגר"ש שליט"א "יש לנו הכרת הטוב גדולה על כל מה שאתם פועלים למען יהדות תימן. אתם באים אלי לא רק לפני הבחירות אלא כל החמש שנים בפעילות למען יוצאי תימן באלעד. על כן אני סומך את ידי עליו ומברך אותו שימשיך לכהן בראשות אלעד גם בחמש השנים הבאות ולהגדיל תורה ולהאדירה. אני מתפלל שד' ייתן לי כוחות לבוא לרקוד איתך כשתנצח בבחירות הקרובות".

בתחילת השבוע הודיעו גדולי ומאורי הדור, שרי התורה והחסידות מרנן ורבנן חברי מועצת גדולי התורה שליט"א על תמיכתם במועמדותו של הרב ישראל פרוש לראשות העיר אלעד, כשהם קוראים לכל השומע להם "להצביע וגם לפעול ולהגביר פעלים". חברי מועצת גדולי התורה בירכו את המצביעים "בכל מילי דמיטב ובכל הברכות המובטחות לאשר יקים את דברי התורה הזאת".

תמיכה זו של רבני הקהילות, משמעותית מאוד עבור ישראל פרוש, שסוגר בכך את בנק הקולות הנדרש לו לנצח את הבחירות. זאת בהצטרף לבנק הקולות הבסיסי שכבר קיים לו ממצביעי אגודת ישראל, מצביעי הציבור הדתי לאומי, תומכי אבי דיין ומצביעי הפלג.

במהלך השבוע האחרון קיימו מטות הקהילות המסונפים למטה המרכזי, שורת כינוסים בהם נותחו דרכי הפעילות של הפעילים הרבים. כמו כן התקיימו חוגי בית רבים שערך ישראל פרוש, בהם הוא מביא לידי ביטוי את הקשר שלו לשטח ולאיש הפרטי – תחום נוסף בו הוא תולה את מאמציו לצלוח את משימת הבחירות.

התמיכה במועמדותו של פרוש מצד רבני הקהילות, מגיעה לאחר חמש שנים של עבודה שוטפת וצמודה של ראש העיר המכהן עם הרבנים. בסביבתו של פרוש מציינים בסיפוק כי זו פעם ראשונה בה מסתיימת קדנציה כשלשני רבני העיר, גם הספרדי וגם האשכנזי, אין שום טענות על תפקודו של ראש העיר.

"הרבנים בעיר", הם אומרים, "לא מחפשים פוליטיקה והתחשבנות של דילים פוליטיים. הם, יותר מכולם, מכירים את העיר אלעד ואת תושביה, לצד המורכבות של ניהול עיר מגוונת כל כך. פרוש הצליח לראשונה מאז קום העיר, לתמרן במשך חמש שנים לצד כל אותן קהילות, והוביל לשקט נדיר בעיר. הם מאמינים ויודעים כי המשך כהונתו, תקבע את המצב ותסייע לעיר בעלותה על דרך המלך, בפרט עכשיו כשהעיר עומדת להכפיל ולהשליש את עצמה, עם יציאתו לפועל של הסכם הגג".

סיבוב במטהו של פרוש מעלה אף הוא את הנתונים שעליהם מצביעים האחראים. כתף לצד כתף, יושבים עשרות פעילים, מכל העדות, המגזרים והחוגים בעיר, כשהם פועלים למטרה אחת, שלדעתם היא החשובה ביותר – בחירתו של ישראל פרוש לראשות העיר, והמשך התנופה שהחלה לפני חמש שנים.

תגובה אחת
  1. בקשר למכתב של הרבנים הספרדים:
    פרוש הלך לרבני הקהילות הספרדים וביקש מהם שיחתמו לו על מכתב שאיתו הוא רוצה ללכת לחכם שלום והבטיח להם שמכתב זה לא יצא החוצה כלל ובסוף הוא שיקר במצח נחושה ופירסם בכל מדיה אפשרית.
    אני כותב זאת כדי שלא ישתמע חלילה שרבני אלעד מורים נגד גדולי הדור

השארת תגובה