הרבנים הראשיים לויינשטיין: הגן על מערכת הכשרות

בשל דיון קרוב בעתירת בעלי עסקים נגד חוק איסור הונאה בכשרות, פונים היום הגר"ד לאו והגר"י יוסף ליועץ המשפטי לממשלה ומבקשים ממנו לתמוך בעמדתם בבג"ץ ■ "אנו פונים אליך בבקשה למנוע פגיעה אנושה בשומרי הכשרות בישראל"

הרבנים הראשיים הגר"י יוסף והגר"ד לאו. צילום: בעריש פילמר
הרבנים הראשיים הגר"י יוסף והגר"ד לאו. צילום: בעריש פילמר

סטטוס קוו: היום פנו הרבנים הראשיים לישראל הראשל"צ הגר"י יוסף ועמיתו הגר"ד לאו במכתב בהול ליועץ המשפטי לממשלה ובו הם מבקשים את סיועו בהגנה על "חוק איסור ההונאה בכשרות". זאת בתגובה לעתירת גורמים עסקיים שונים שפנו לבג"ץ בדרישה לביטול החוק לנוכח הפגיעה בחוק יסוד חופש העיסוק.

למעשה, חוק איסור הונאה בכשרות, מייחד את הסמכות להעניק תעודת כשרות לרבנות הראשית ולרבנים שהוסמכו על-ידם לצורך כך בלבד. כשבין השאר נקבע בחוק "בעל בית אוכל לא יציג בכתב את בית האוכל ככשר, אלא אם כן ניתנה לו תעודת הכשר", וכן "בעל בית אוכל שבידו תעודת הכשר ובית האוכל מוצג בכתב ככשר, לא יגיש ולא ימכור בו מצרכים שאינם כשרים לפי דין תורה".

בעקבות החוק פועלת כיום יחידת אכיפה מטעם הרבנות הראשית שתפקידה לאכוף את קיום החוק ולמנוע הונאות כשרות כאלה ואחרות, כדוגמת בתי עסק המציגים עצמם כ"כשר" כשבפועל אין ברשותם תעודת כשרות. כחלק מהפעילות בסמכותה של היחידה להשית קנסות מנהליים על עסקים שעוברים על החוק, כשעד היום נגבו מבעלי עסקים כ-6 מיליון שקלים שהועברו לקופת המדינה – כל זאת על מנת למנוע הטעיית צרכנים באמצעות הונאות כשרות.

בעקבות אכיפת החוק עתרו מספר בעלי עסקים לבג"ץ בטענה כי הסעיף פוגע בחופש העיסוק.

בפרקליטות המדינה דנו בעתירה והאם להגן על עמדת המדינה בבג"ץ, וחילוקי דעות נרשמו בין היועצים המשפטיים של הרבנות הראשית לפרקליטות. בסוף הדיון הוחלט להעלות את הדיון בפני היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין שיכריע האם המדינה תגן על החוק בבג"ץ או שאכן תקבע שהעתירה מוצדקת והחוק אינו חוקתי מאחר והוא פוגע בחופש בעיסוק. במידה ועמדת הרבנות הראשית לא תהיה מקובלת על היועהמ"ש העתירה צפויה להתקבל – מה שיגרום לבעיות כשרות אמיתיות בארץ.

במכתב ששלחו היום הרבנים הראשיים ליועץ המשפטי לקראת נכתב כי "לאחרונה, הוגשה העתירה שבנדון המבקשת מבית המשפט לקבוע כי סעיף 3(א) לחוק איסור הונאה בכשרות, הקובע כי "בעל בית אוכל לא יציג בכתב את בית האוכל ככשר, אלא אם כן ניתנה לו תעודת הכשר", הוא לא חוקתי ולכן דינו פסלות, או לחלופין, לפרשו באופן שיאפשר לבתי עסק להציג מצג כשרותי, גם בלי תעודת הכשר של הרבנות".

הרבנים מוסיפים: "נודע לנו כי נקבע דיון בראשותך שבמסגרתו הנך עתיד לקבל החלטה בדבר עמדת המדינה שתוגש בפני בית המשפט בעתירה הנדונה. דיון זה, כפי שמסר לנו היועץ המשפטי לרבנות הראשית לישראל, עו"ד הראל גולדברג, הינו בהמשך לישיבה קודמת שהתקיימה במשרד המשפטים בנושא זה, אשר בה דעת נציגי משרדך הייתה, כפי שנמסר לנו, לקבל חלק מדרישות העותרים".

במכתבם קובעים הרבנים הראשיים לישראל כי "משמעות קבלת דרישות העותרים היא פגיעה אנושה בציבור שומרי הכשרות בישראל, המהווה רוב הציבור היהודי בארץ. ככל שהעתירה תתקבל, סביר להניח כי בתי עסק יבקשו להציג עצמם ככשרים, תוך ויתור על תעודת ההכשר הסטטוטורית, ובנסיבות אלו קיים חשש כבד להכשלת ציבור שומרי הכשרות אם בפועל לא יישמרו כללי הכשרות באותם בתי עסק, בין אם בשל מעשה רמייה או רשלנות של בעליהם, ובין אם בשל העובדה שהם אינם מכירים את נהלי הכשרות, שהם נושא הלכתי מורכב המחייב ידע מעמיק".

"יש לזכור, כי מחד, לבעל בית עסק ישנו אינטרס כבד משקל להציג עצמו ככשר כדי לפנות לקהל לקוחות רחב יותר, ומאידך, שמירת כשרות בבית העסק טומנת בחובה נטל כלכלי, ומכאן החשש שבעלי עסקים ירצו להציג עצמם ככשרים, אולם לא ישמרו על כללי הכשרות כדי לחסוך בהוצאות בית העסק. יש לציין, כי כבר כיום, היחידה לאכיפת חוק הונאה בכשרות של הרבנות הראשית לישראל, נתקלת בתעודות שעושות רושם רב על הצרכן, אבל מפני שתואר "רב" אינו תואר מוגן, חתומים על התעודה אנשים שאינם מבינים בתחום הכשרות והצרכנים מוטעים לחשוב שהתעודה מעידה שהמאכל עומד בסטנדרטים של כשרות, וכאמור, היחידה העוסקת בכך חושפת מדי יום ניסיונות רבים כאלו המהווים הונאת הציבור, ועל אחת כמה וכמה שינסיונות ההונאה יתגברו במידה והעתירה תתקבל".

בסיכום המכתב כותבים הרבנים: "אנו פונים אליך בבקשה למנוע פגיעה אנושה בשומרי הכשרות בישראל ולהורות כי העמדה שתציג פרקליטות המדינה לבית המשפט בעתירה שבנדון, תעלה בקנה אחד עם עמדת הרבנות הראשית לישראל בסוגיה שהיא הפרשנות המקובלת לחוק האמור, זה כ- 32 שנים, מאז חקיקתו ואף תואמת את לשונו. אנו מבקשים לתאם פגישה עמך כדי לדון בסוגיה הנדונה בכובד ראש".

השארת תגובה