בכל הארץ: צאנז חילקו תעודות

מעמד חלוקת תעודות "צורבא מדרבנן" למאות בחורי רשת ישיבות לצעירים דחסידי צאנז בקרית צאנז נתניה, בני ברק, ירושלים,אלעד

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך
השארת תגובה