צפו: בהוראת האדמו"ר החסידים פשטו על אלעד

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בהוראת האדמו"ר מויזניץ התגייסו כלל חסידי ויזניץ באלעד לפעול ולהפעיל למען הצלחתו של ראש העיר ישראל פרוש ורשימת אגודת ישראל.

את הכינוס המרשים פתח רבי ישראל גרינברגר דיין ומו"צ ק"ק ויזניץ אלעד, אשר דיבר בחשיבות המערכה העומדת לפנינו בעיר אלעד, כן האריך בדיבורו אודות חובת הכרת הטוב אשר חובה כפולה ומכופלת עלינו חסידי ויזניץ להודות לראש העיר ישראל פרוש אשר לא נח לרגע קט ודואג לכלל תושבי העיר אלעד בכלל ולחסידי ויזניץ בפרט, לכן נחלץ חושים ונעמוד כולנו יחד להצלחת המערכה ולהרמת קרן התורה והחסידות בעיר אלעד, בטוחים אנו כי אנו עושים רצון צדיק מרן רבינו הק' שליט"א ולכן גם נזכה לברכתו אשר בירך את ראש העיר כי יד החסידים תהיה על העליונה ובע"ה ראש העיר ילך מחיל אל חיל ברוב הצלחה.

לאחריו כובד משב"ק האדמו"ר מויזניץ נטע יצחק שארף, אשר הרחיב הדיבור אודות הזכיה הגדולה של תושבי העיר אלעד לעשות רצון צדיק להתגייס לטובת המערכה הגורלית אשר בוודאי תשפיע רבות על כל שאר ערי הארץ, בהמשך ציין המשב"ק את החובה המוטלת על אחד מחסידי ויזניץ אף אלו שאינם תושבי העיר אלעד לעשות רצון צדיק ולהירתם למען הצלחת המערכה כפי רצון האדמו"ר ובזכות זאת נזכה ונתברך בכל מילי דמיטב.

בהמשך כובד ראש העיר ישראל פרוש לשאת דברים, בפתח דבריו החמים התרגש ראש העיר למראה עיניו לראות אולם מלא וגדוש בחסידים ואנשי מעשה אשר ששים ושמחים לעשות רצון צדיק בהתלהבות וברצון, בכוח האחדות של קהילת ויזניץ באלעד בטוח אני שנזכה להצלחה מרובה וסייעתא דשמיא,

כן שיבח את כל ראשי הקהילה וראשי העסקנים אשר פועלים ללא הרף להצלחת המערכה הכבירה והגורלית, ראש העיר ביטא את רגשותיו לנוכח הפעילות המרשימה אשר חסידי ויזניץ עשו ויעשו כפי מיטב המסורת אשר בידם, ובעזרת השם בזכות הפעילות החשובה של קהילת ויזניץ נתכנס בעוד שבועיים לחגוג יחדיו את הצלחת המערכה בעיר בעיר אלעד.

לאחמ"כ הציגו ראשי הקהילה לקהל החסידים את מערך הפעילויות אשר להם נדרשים החסידים להשתבץ במטה הבחירות של חסידי ויזניץ, כאשר כולם כאחד התגייסו לעשות רצון צדיק.

השארת תגובה