שר התורה ביקש: אל תחליף את האברכים

בית היוצר "ראש פינה", בראשותו של רבי נסים דרעי רבה של שכונת בית וגן בירושלים וחבר נשיאות מפעל הש"ס, זכה להוציא לאור את החלק השני מיצירת הפאר "אבן ברורה" על שלחן ערוך אבן העזר סימן י"ז כל דיני עגונות

בכולל מיוחד שהקים רבי נסים דרעי, ללימוד ש"ס וד' חלקי שו"ע בעיון, בתוכנית הספק קבוע מידי חודש בחודשו, וחזרה כל שלושת חודשים, וכן חזרות כלליות אחרי סיום כל חלק מחלקי השלחן ערוך, כך שבמשך שבע עשרה שנה מסיימים ש"ס גפ"ת וד' חלקי שו"ע עם הנושאי כלים, עומדים לסיים מחזור, ומרן שר התורה הנחה את ראש הכולל שלא להחליף את האברכים, אלא להמשיך עם אותם האברכים מחזור שני.

כמו כן לאחר שלוש שנות עמל ויגיעה הושלם החלק השני מבנין רב הפאר "אבן ברורה" על שולחן ערוך אבן העזר – מהדורת מכון "ראש פינה", פרי יגיעם ועמלם של אברכי "ראש פינה" מירושלים, בראשותו של רבי נסים דרעי, רבה של שכונת בית וגן בירושלים וחבר נשיאות מפעל הש"ס, ביאור נפלא על השו"ע והרמ"א, בו נתבאר כל דין ודין בטעמו ונימוקו מהגמרא והפוסקים ראשונים ואחרונים, ולא יהיה כספר החתום. גם נקבצו בו כל הדינים ההלכות והביאורים המפוזרים בספרי האחרונים והשו"ת, וכן נידונים חדשים אשר נתחדשו בדורות האחרונים, והכל בלשון יפה וקלה השוה לכל נפש, כדוגמת ספרו של הכהן הגדול בעל ה"משנה ברורה" על או"ח. חיבור זה מצטרף לסדרת הספרים שכבר זכה להוציא המכון על אבן העזר – "שו"ע אבן העזר" ונושאי כליו בששה כרכים, מוגהים ומזוקקים מן הטעויות אשר נפלו בהם לרבבות במשך הדורות, בתוספת הערות וביאורים, בעריכה מחודשת ומהדורה מאירת עיניים. "מחצית השקל", "אבני גזית", "בית מאיר", ספר "ראש פינה" מכת"י, "עצי ארזים", "שינון המשפט" ו"שינון העזר", אשר כל אחד מהם הוא יצירת מופת בפני עצמה.

דגש מיוחד הושם בחיבור זה, על ביאור כוונת דברי מרן מהר"י קארו מחבר השו"ע, ומרן הרמ"א בעל המפה, ובירור לשונותיהם, גילוי אוצרות הרמוזים בלשונם הזהב, ודרישה וחקירה בהתאמת דעותיהם כנגד הפוסקים שקדמו להם, ומאידך העמדת דברי הפוסקים שאחריהם האם הם מכוונים כדעת המחבר והרמ"א. כן הודגשו הבדלי המנהגים בין ההולכים בשיטת המחבר לנוהגים כדעת הרמ"א, למען תהא האבן ברורה ומאירה.

השארת תגובה