מה שפוטין סיפר בכותל המערבי

נואם הכבוד הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים
נואם הכבוד הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

בביקורו של נשיא רוסיה בכותל המערבי בפעם הראשונה בחוה"מ פסח לפני מספר שנים הוא סיפר שהוא גדל במשפחה ענייה מאד. הוריו היו עניים קשי יום, בקושי הם היו בבית כי עמלו כל העת לפרנסתם. התמזל מזלו, והמשפחה היהודייה השכנה שגרה בסמוך לו- שמה לב שהוא נשאר כל הזמן לבד, והחלה להזמין אותו אליהם. אבי המשפחה שהיה מורה עזר לו בשיעורי הבית, והם היו ה'בייביסיטר' שלו. הוא היה אז ילד קטן. המשפחה היהודית הזמינה אותו גם לסעודות בלילות השבת. היו מכבדים אותו בקניידלך, ואת זה לא ישכח לעולם.

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הוא כיום אחד המנהיגים החזקים בעולם. מאז היבחרו לנשיא הוא מסייע לשגשוג חיי היהדות ברוסיה כפי שלא היה אי פעם בהיסטוריה. הוא בקשר קרוב עם רבה של רוסיה רבי בערל לזר. והוא גם לוחם אמיץ נגד האנטישמיות ברוסיה.

רוסיה שרדפה, רמסה, השפילה והתעללה בכל מה שהריח יהדות. המדינה שהשליכה רבים ממנהיגי היהדות השליכה לסיביר הקפואה, מעודדת ותומכת כיום בלימוד התורה וקיום מצוותיה. וכל זה בזכות חמלה, תמיכה ורגישות לילד נוכרי עני. ללמדנו עד כמה גדולה לגימה שמקרבת.

פרשתנו פותחת במילים: "אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו" (בראשית ו', ט'). רש"י מביא את המחלוקת הידועה האם המילה "בדורותיו" נדרשת לשבח או לגנאי? "יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן, שאילו היו בדור צדיקים היה צדיק יותר. ויש הדורשים אותו לגנאי לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום".

רבים שואלים מדוע לדרוש לגנאי אם אפשר לדרוש לשבח? ובפרט שהתורה עצמה מעידה עליו: "איש צדיק תמים" ותואר הגנאי הוא לכאורה ההיפך ממה שנאמר?

י"ל שהתורה לא עוסקת בלפאר את האישים המוזכרים בה או לגנותם, אלא היא באה ללמדנו להתבונן בהנהגתם ולהסיק את המסקנות הנדרשות. המטרה היא ללמוד את הדרך הישרה והנכונה שעל כל יהודי לפלס בעולמו.

נח נשלח להשיב את העולם בתשובה, אך כיצד לעשות זאת לא נאמר לו. הוא חי בעולם מושחת ורע, שהתפשט לכל קצוות תבל, והוא נשלח לבנות תיבה במשך 120 שנה כדי להזהיר את יושבי תבל מפני המבול ולהשיבם אל המוטב. נח ודאי הטיח בהם את האמת כפי שהיא. ובנוסף התרה בהם שסבלנותו של בורא העולם באה אל קיצה, ובאם ימשיכו בדרכם הקלוקלת, העולם כולו עומד בפני סכנת חורבן, ולבסוף יושמד לחלוטין. לאורך מאה ועשרים שנה הוא לא גילה סימני שבירה למול לעג ההמון, אך לא עלה בידו.

לעומתו אברהם אבינו חי בדור עבודת אלילים. אווירה זו לא דילגה על ביתו של אברהם. לאבא תרח היה בית מסחר לפסלים. אברהם אבינו נלחם נגד הזרם, שבר את אלילי אביו, ומשם יצא לנפץ את אלילי העם הנבער. אך בדרכו הבין שהדרך לניפוץ אלילי העם עוברת דרך "עולם הנתינה", וכדי שההוכחה תתקבל על הלב, צריך קודם לאהוב את העם ולתת לו.

לשם כך פתח בית הכנסת אורחים. ובכך קיים הלכה למעשה את הנאמר בחז"ל: "גדולה לגימה שהיא מקרבת את הרחוקים" (סנהדרין ק"ג). חז"ל מרחיבים לנו בתיאור פרטי החסדים המופלאים שעשה אברהם עם אורחיו. ביתו נהפך למרכז מפגש המוני לכל עובר ושב כשהוא נותן יחס אישי לכל אורח באשר הוא. ואכן אברהם אבינו הצליח, כמו שנאמר: "את הנפש אשר עשו בחרן", אברהם מגייר אנשים ושרה מגיירת הנשים.

נתבונן במבחן התוצאה: נח לא הצליח בדרכו להחזיר בתשובה ולו אדם אחד! העולם התעלם לחלוטין מאזהרותיו והמשיך בדרכו הקלוקלת. ומנגד, אברהם ושרה השיבו המונים להכרה ואמונה בבורא עולם, בדור אדוק בעבודת האלילים.

ניתן כעת להבין את המחלוקת בחז"ל על הנהגת נח לדורות. אין חולק שנח היה איש צדיק, אך יש שתי זוויות ראיה על מעשיו. הדורשים לשבח מתפעלים מעוצמתו של איש אחד החי בדור מושחת, שלא נמשך אחר הנהגת ההמון, ויותר מכך, הוא יצא נגדם, כשהוא מזהיר ומתריע מפני סכנת המבול. מעוצמה זו יש ללמוד וללמד לדורות הבאים שלא להתפעל גם כאשר חלילה העולם הדרדר מוסרית וערכית. על האדם לבנות מין "תיבת נח" אישית ומשפחתית כדי להבּדל מן ההמון המושחת.

הדורשים לגנאי מלמדים אותנו שעדיף לפעול בדרכו של אברהם אבינו. לו היה מנסה להיטיב עם החוטאים הטועים, סביר להניח שהתוצאה הייתה שונה לחלוטין.

מאז ועד היום, העוסקים בחינוך ובקירוב רחוקים מצביעים על דרכו של אברהם אבינו, כדרך הטובה ביותר לפתוח את לב הטועים, ולקרבם לצור מחצבתם.

מי יתן ונצליח לקרב לב אחים לאבינו שבשמים. ויקוים בנו: "הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא…והשיב לב אבות על בנים ולב בנים אל אבותם".

השארת תגובה