גלריית ענק: ההילולא בבארדיטשוב

מוסדות "תפארת ברדיטשוב וסביבותיה" אירחו אלפי יהודים מכל העולם שהגיעו להשתטח על הציון הקדוש ביום ההילולא ה- 208 להסתלקותו של הרה"ק בעל ה'קדושת לוי' מבארדיטשוב זי"ע

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

בוועד המארגן של מוסדות "תפארת ברדיטשוב וסביבותיה", בנשיאות הגרי"י ווירצבערגער אב"ד בארדיטשוב, מסכמים בסיפוק רב את המבצע לקליטת האלפים שהגיעו מכל רחבי העולם היהודי לשפוך שיח על יד ציונו הקדוש של סנגורן של ישראל, הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע.

מוסדות "תפארת בארדיטשוב וסביבותיה", פועלים כבר קרוב לשלושה עשורים בעיר בארדיטשוב ובאוקראינה כולה, בהפצת יהדות וקירוב אחים, לשמו ולזכרו של בעל ה'קדושת לוי' זי"ע. במשך כל השנה, כל יהודי המגיע לבארדיטשוב מוצא במוסדות "תפארת בארדיטשוב", מקום אירוח חם, שתייה חמה, מיני תרגימא, מקווה טהרה והיכל התפילות. לשיא מגיע האירוח בימי ההילולא של הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע, אז מגיעים אלפים לפקוד את הציון הקדוש ואת מתחמי האירוח וכמידי שנה, העמידו במוסדות לרשות האורחים גם עתה מערך לוגיסטי מיוחד ומורכב של 'הכנסת אורחים', בכדי לקלוט את הציבור הגדול בהרחבת הדעת.

ההכנות להילולא החלו כבר בעיצומם של עשרת ימי תשובה. הוכשרו שטחים והוקמו אוהלים, ובמטבח המאובזר הכינו את סעודת ההילולא בהרחבה גדולה, אפו ובישלו בשפע עצום, זאת כדי לקבל את פני המתפללים הרבים, בסבר פנים יפות ובמוצרי מאכל ומשתה כיד המלך. בוועד המארגן מציינים בהתפעלות את הסיעתא דשמיא שליוותה אותם בארגון המערך העצום, זאת למרות הקשיים הטבעיים המתעוררים מטבע הדברים בארגון שכזה בארץ זרה.

שלטים מאירי עיניים מטעם מוסדות "תפארת בארדיטשוב וסביבותיה" תלו בחוצות העיר וכיוונו את המוני הבאים אל בית העלמין הישן והציון הקדוש שבו, ואל מתחמי התפילות והכנסת האורחים שהוכשרו על ידי המוסדות. צוותות מטעם "תפארת בארדיטשוב" קיבלו את פני הבאים והגישו בפניהם שתיה חמה וקרה, מיני תרגימא, פת שחרית וסעודת הילולא בשפע במיטב המסורת. מתחם מיוחד הוקצה לבית יעקב אלו הנשים.

כהפקת הלקחים ממה שאירע השנה בציון הקדוש בליזענסק, נבנה מתקן בטיחותי מיוחד להדלקת נרות. כן חולק השנה על ידי "תפארת בארדיטשוב", ילקוט תפילות מיוחד מבעל ההילולא ושאר תפילות.

מתחם הכנסת האורחים של "תפארת בארדיטשוב" העמיד לרשות הציבור מתחם מיוחד לתפילות, מאובזר ומחומם, כדי שציבור המתפללים יוכל להתפלל את תפילות היום במתינות וביישוב הדעת, סמוך ונראה לציון הקדוש. החל מתפילת ותיקין, התקיימו מניינים בזה אחר בזה, שחרית מנחה וערבית.

ב"תפארת בארדיטשוב" אף הכינו מקום תפילה ראוי עבור הכהנים במתחם המוסדות, בשל בעיות הלכתיות הנעוצות בכביש ובחצר בית העלמין הישן.

המתפללים זכו זו השנה השנייה להשתמש במקווה הטהרה החדש, מהמפוארים ביותר במזרח אירופה, שנבנה והוקם עם כל ההידורים ההלכתיים במתחם המוסדות סמוך ונראה לציון הקדוש. אלפי המתפללים זכו לטבול בטהרה ללא תשלום במשך ימי ההילולא. הפעלת המקוה החדש התקבלה בקורת רוח בשמחה ובהתרגשות מרובה בקרב ציבור משתתפי ההילולא, שכן הדבר איפשר לחסידים ואנשי מעשה לטבול ולהתקדש לפני שהם פונים להתפלל במקום הקדוש הציון המצוינת, ולאחר שיוצאים מבית העלמין.

רגשי קודש מיוחדים ליוו את המתפללים בתוככי הציון הקדוש. דמעות של תפילה התמזגו עם תלילי ניגוניו הקדושים של בעל ההילולא, והמוני יהודים פרקו את מטעניהם הנפשיים סמוך לציון הקדוש בתפילה לאדון כל הנשמות רבון כל המעשים, שיחוס וירחם על פליטת עמו ישראל. יחד אמר כל הציבור את פרקי התהלים ואמירת י"ג מידות של רחמים ולאחר מכן בשמחה של מצוה יצאו בריקוד של מצוה על ישועת ה' שתהיה כהרף עין.

בין הבאים אשר באו לשפוך שיח לפני בורא כל עולמים על הציון המצויינת בלטו במיוחד רבי מרדכי גרוס גאב"ד חניכי הישיבות, הגר"מ ארנסטר ראש ישיבת ויזניץ, הגרי"י סופר אב"ד ערלוי ב"ב, כ"ק מרנן האדמו"רים מויזניץ-קיימישע, מלעלוב בית שמש, מדינוב ביתר, מבישטנא פ"ת וממעז'בוז, רבני הקהילות באוקראינה ובני קהילותיהם, ועוד רבני אנ"ש חשובים מכל גווני הקשת.

מטעם המשטרה המקומית בשיתוף "תפארת בארדיטשוב" הופקדו מאבטחים כדי להגן על שלום וביטחון המתפללים והאורחים במשך כל ימי וארועי יומא דהילולא.

עם ערוב ימי ההילולא הסבו ההמונים לסעודת ההילולא במתחם הכנסת אורחים של "תפארת ברדיטשוב", בראשותם של מרנן האדמו"רים והרבנים שליט"א. במרכז סעודת ההילולא אותה הנעימו כלי זמר בנעימותיו של בעל ההילולא ועוד ניגוני קודש, נשא דברים הגרי"י ווירצבערגער שליט"א אב"ד בארדיטשוב שגולל את הסיעתא דשמיא המלווה אותו בפיתוח חיי היהדות ובהבערת גחלת היהדות במרחבי אוקראינה הקפואה לזכרו של סנגורם של ישראל זי"ע, ובהקמת המתחם הגדול להכנסת אורחים למלא את צרכיהם של הפוקדים את הציונים הק' בבארדיטשוב, הן ברוחניות בהקמת מתחמים לתורה ולתפילה ובבניית המקווה המפואר, והן בגשמיות בהעמדת אוכל ושתייה למען האורחים.

אלפי האורחים הודו בכל פה למשמשים בקודש בבארדיטשוב, העסקנים היקרים שקיבלו את פניהם ואירחו אותם בסבר פנים יפות, מתוך תפילה ותקווה שיתקבלו התפילות לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

השארת תגובה