סרטוני ההסתה: רק היועמ"ש יכול להגיש כתב אישום

נועם קוריס
נועם קוריס
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

שאלה: מה הכללים שחלים על הדלקת אורות בנסיעה ברכב גם במהלך היום?

תשובה: לפי תקנה 97 לתקנות התעבורה, חלה חובה על רכבים דו גלגליים לנסוע עם אורות במשך כל ימות השנה, בכל שעה ובכל מזג אוויר. על מוניות, אוטובוסים ורכבים מסחריים כבדים חלה החובה לנהוג עם אורות גם במהלך שעות היום בין התאריכים 1 נובמבר ועד 31 למרץ ואילו לגבי רכבים רגילים חלה אותה החובה לנסוע עם אורות במהלך היום בין אותם תאריכים – אך רק בדרכים שאינן דרכים עירוניות.

כדאי לומר, שבכל מקרה יש להדליק אורות ברכב בכל זמן ובכל שעה כאשר הראות לקויה מכל סיבה וכאשר הדלקת האורות תשפר את הראות של הרכבים בכביש.

שאלה: עד איזה גיל חייבים לפי החוק לרתום את הילד במושב הבטיחות או המגביה (בוסטר) ברכב?

תשובה: תקנה 83 לתקנות התעבורה קובעת, כי עד גיל שנה חייבים לרתום את הילד למושב בטיחות כאשר גבו מופנה לכיוון הנסיעה, החל מגיל שלוש חייבים לרתום את הילד במושב בטיחות העומד בתקן הקבוע בחוק. בין גיל שלוש לגיל שמונה חובה לרתום את הילד על מושב בטיחות או על מגביה (בוסטר) מתאים לגודלו, וזאת לפי גובה הילד ומשקלו, ומעל גיל שנה ניתן לרתום את הילד בחגורת בטיחות רגילה במושב הרגיל, ובתנאי שאם מושיבים את הילד מקדימה ליד הנהג – מותר לעשות זאת רק ברכב בלי כריות אוויר או ברכב שבו נותקו כריות האוויר.

שאלה: האם חבר בני אדם או ציבור שלם שנפגע מפרסום שלילי, למשל פרסום גורף כנגד כל תושבי עיר מסוימת או כנגד כל תלמידי מוסד חינוכי מוסיים, יכול לתבוע את המפרסם בגין לשון הרע?

תשובה: סעיף 4 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965, בתיקון מס' 1 משנת תשכ"ז-1967, קובע שציבור או חבר בני אדם אינם רשאים להגיש תביעת לשון הרע נגד מפרסם שפרסם נגדם, החוק קובע זאת בזו הלשון: "לשון הרע על חבר בני אדם או על ציבור כלשהו שאינם תאגיד, דינה כדין לשון הרע על תאגיד, אלא שאין בה עילה לתובענה אזרחית או לקובלנה. ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו."

הטיפ המשפטי ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

השארת תגובה