חגיגה בסנהדריה: יותר ממאה 'סיומים'

למעלה ממאה בחורים תושבי השכונה השתתפו במעמד מיוחד בו סיימו את המסכת שנלמדה בישיבה • במעמד הוקרא מכתבם של מרן שר התורה ומרן ראש הישיבה, ואת המשא המרכזי נשא הגרב"מ אזרחי

מעמד הסיומים
מעמד הסיומים

במוצ"ש נערך אירוע מרגש ומרומם של מעמד סיומי המסכתות בשכונת סנהדריה בירושלים בביהמ"ד המרכזי "משכן אסתר", כשלמעלה ממאה בחורים מתושבי השכונה סיימו את המסכת שלמדו בישיבה.

בדברי פתיחה כובד רב השכונה הגאון רבי חיים יוסף בלוי ולאחר מכן הוקרא מכתבם של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, שכידוע מעודד את ענין לימוד כל המסכת הנלמדת בישיבה.

את המשא המרכזי נשא ראש ישיבת 'עטרת ישראל' וחבר ה'מועצת' הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, שעמד בדבריו בנוסח ההדרן "לא נתנשי מינך ולא תתנשי מינן" שכוונת הדברים כפשוטן שאכן המסכת היא מציאות קיימת המגינה עלינו וממליצה טוב בעדנו ושנמשיך להתעלות בעסק התורה להתחיל עוד מסכתות ולסיימם, בדבריו העלה על נס את פועלם ומסירותם של הרבנים שעומדים מאחורי מפעל התורה האדיר ובראשם הגאון רבי ישראל ברלין, מרבני ישיבת גרודנא.

שיא המעמד היה עת עלו בזה אחר זה למעלה ממאה המסיימים מטובי הישיבות בארץ, (לפי א"ב): אורחות תורה, בית מדרש עליון, ברסלב, גרודנא, חברון, כנסת יהודה, מיר ברכפלד, משכנות התורה, נחלת הלוויים, סרט ויז'ניץ, פוניבז', פורת יוסף, תורה בתפארתה, תפרח. שסיימו את מסכתות: ברכות, פסחים, ראש השנה, סוכה, תענית, מגילה, יבמות, כתובות, נדרים, גיטין, קידושין, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות.

עם גמר הסיומים בעת רצון נאמרו פרקי תהילים לרפואת המשגיח הגה"צ רבי נפתלי בן סילקא לאה קפלן, אשר המעמד הוקדש לרפואתו, לאחר מכן פתחו את ארון הקודש ונעמדו כל המסיימים יחד עם האבות והאימהות, ואמרו בהתרגשות ובדמעות את תפילת ה"הדרן" כשלפני התיבה עובר הרה"ג שמואל נויפלד, מרבני השכונה, לאחר הקדיש פרץ הקהל האדיר בשירה וריקודים בלווי תזמורת ומקהלת מלכות כשמעגלי הרוקדים מפזזים ומרקדים לכבודה של תורה.

למחרת, לאחר סדר לימוד של כמה שעות רצופות נערכה סעודת המצוה ברוב פאר והדר, נשאו דברים כמה מרבני השכונה – הגאון רבי עקיבא וואזנר שדיבר על חשיבות לימוד המסכתות, וכפי דברי הזוה"ק "מאן דירית חדא מסכתא ירית חדא עלמא", והגאון רבי בצלאל וקסלשטיין שהרחיב על חשיבות ניצול הזמן של בן תורה, וכן הגאון רבי אברהם קפלן רא"י נתיב הדעת שאף כובד בחלוקת המלגות ובירך כאו"א מהמסיימים, בברכת המזון כובד הגאון רבי חיים לייב פרג ר"מ בישיבת "ברכת אריה", המעמד הסתיים בהתרוממות הרוח כשהמארגנים מכריזים על התוכניות לשנה הבאה הכוללים לימוד המסכתות בעיון וחזרה על המסכתות שנלמדו בשנים עברו.

השארת תגובה