היתר הבניה נלקח אך האזרח ניצח

היתר הבניה שניתן נלקח ■ עו"ד רועי שעיה הגיש תביעה הצהרתית שתקבע כי נפלו פגמים בהחלטת הועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית ב"ב וכי היתר הבניה שניתן להם עודנו בתוקף ■ בעקבות פניית כתב המערכת הגיב דובר העירייה "לפנים משורת הדין התקיימה ישיבה בנושא והבקשה להיתר לגג הבטון תובא שוב לדיון בוועדה המקומית" ■ המשמעות שלא יהיה צורך להגיע לביהמ"ש

פועלים באתר בניה. אילוסטרציה
פועלים באתר בניה. אילוסטרציה

זוג מבני ברק הגישו בקשה באמצעות עו"ד רועי שעיה ועו"ד נופר יעקובי לדיון בבית המשפט השלום בת"א כנגד עיריית בני ברק בגין ביטול היתר בניה שהוצא להם בניגוד לדין. בעקבות פניית כתב המערכת הגיב דובר העירייה "לפנים משורת הדין התקיימה ישיבה בנושא והבקשה להיתר לגג הבטון תובא שוב לדיון בוועדה המקומית". המשמעות שלא יהיה צורך להגיע לביהמ"ש.

לפני כמה חודשים בעלי הנכס קיבלו היתר בנייה לבניית גג בטון בביתם ברחוב החלוצים 21 בב"ב, אלא שלמרבה הפלא לאחר תחילת העבודות הפסיקו פקחי עיריית ב"ב את עבודות בניית בית הזוג, בטענה כי ההיתר הבניה שניתן להם הוא רק לבניה קלה ולא לגג בטון, וזאת על אף שבהיתר הבניה החתום מופיע גג בטון במסגרת הבניה שתבוצע, בעקבות הפסקת העבודות הוציאה עיריית ב"ב הודעה לזוג כי היתר הבניה שלהם מבוטל.

בעקבות כך הזוג פנו למשרד עו"ד רועי שעיה ושות' לצורך הגשת תביעה הצהרתית שתקבע כי נפלו פגמים בהחלטת הועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית ב"ב וכי היתר הבניה שניתן להם עודנו בתוקף.

עו"ד רועי אמר לכתב המערכת "בעלי הנכס הגישו דרך מתכנן מעיריית ב"ב בקשה וקיבלו היתר בניה לעוד קומה עם גג ביטון וחתם על זה סגן ראש העיר ויו"ר הועדה לתכנון ובניה. בעקבות כך בעלי הנכס פינו את דירתם והתחילו לבצע עבודות במקום, פתאום לאחר כמה ימים קיבלו הפסקת בניה והבינו שיש תלונה של שכנה, עברו כמה ימים וקיבלו מכתב מעו"ד אריאל יונגר היועץ המשפטי של הועדה לתכנון ובניה ששם נמסר להם כי הם קיבלו את ההיתר במרמה כי בבקשתם הייתה לקבל היתר לבניה קלה כאשר בפועל הם קיבלו היתר לגג ביטון.

בעירייה טענו לבעלי הנכס כי יו"ר הועדה חתם ללא תשומת לב ויש גם סכסוך שכנים. עו"ד רועי אומר כי טענה זאת לא נכונה הואיל וכבר בתחילת התהליך אמרו להם תביאו בדיקה לבניית גג בטון, אז בעירייה ידעו שמדובר בגג בטון ולא בניה קלה.

עוד הוסיף עו"ד רועי "בעקבות הפסקת הבניה לבעלי הנכס נגרמו נזקים גדולים כמעט שחצי שנה שהבניה הופסקה ואי אפשר לא לסגור את המקום ולא להמשיך את העבודות, שולמו כספים לקבלן. כאשר מלכתחילה על פי החוק לא ניתן לבטל את ההיתר אחרי שהתחילה בנייה לפי סעיף 214 לחוק התכנון והבניה, ויתר על כך יועץ משפטי לא יכול לבטל היתר בניה אלא רק ועדה מקומית".

בעקבות פניית כתב המערכת בנושא אל עיריית ב"ב הגיב ר' אברהם טננבוים דובר העירייה "מבקשי ההיתר, הגישו בקשה להיתר בניה לועדה, לבניית גג קל בהעדר הסכמת השכנים, הנדרשת עפ"י החוק, נשלחו הודעות לשכנים, בצירוף מהות הבקשה, שבה, כאמור, סומן גג קל. לאחר משלוח ההודעות, דנה הועדה המקומית בבקשה להיתר ואישרה אותה כבקשה לבניית גג קל בלבד. יודגש כי מהותו של גג קל מונע בניה מעליו, ובעקבות הסכמת השכנים רק לגג קל, לא  ניתן היה לדון, או לאשר את בנייתו של גג בטון, שמאפשר בניה עתידית עליו.

"לצערנו, בניגוד להוראת החוק, וכפי שאושר ע"י הועדה המקומית, נעשה מעשה אשר לא ייעשה, הוגשו לועדה המקומית תכניות בהן סומן גג בטון, ומתוך הטעות הנפיקה הועדה המקומית היתר על גבי אותן תכניות, וזאת מבלי שעורך הבקשה או מבקשיה יפנו את תשומת לב הועדה לשינוי מהותי זה. בהסתמך על האמור לעיל, חתמו יו"ר הועדה ומהנדס הועדה על היתר הבניה, הכולל גג בטון שלא אושר ע"י הועדה. לאחר גילוי הטעות בהוצאת ההיתר (שהתגלתה בעקבות פניות  שכנים בעלי זכויות בבניין), דנה הועדה המקומית באפשרויות השונות לתיקון המצב, ולפנים משורת הדין התקיימה ישיבה, בהשתתפות מבקשי ההיתר, ב"כ וחלק מהשכנים, ובה הועלתה הצעה לפיתרון ביניים, שיכלול הבאת קונסטרקטור בלתי תלוי, שיבדוק את חישוב השטחים בבקשה להיתר ויתן הנחיות במידת הצורך, כדי שגג הבטון שנבנה לא יהווה סכנה ליתר בעלי הזכויות בבניין.

"עוד סוכם בישיבה  שהשכנים יודיעו על הסכמתם, או אי הסכמתם לפיתרון הביניים, וכי הפיתרון נועד לאפשר את השלמת הבנייה, תוך הבטחת שלומם של הדיירים. הועדה קיבלה מאת מבקשי ההיתר חוו"ד קונסטרקטור, ובימים הקרובים היא תישלח ליתר השכנים, ובתום המועד שיכתב, תובא הבקשה להיתר לגג הבטון לדיון בועדה המקומית. יש להוסיף, כי הועדה, במקרה זה, נהגה מתוך אחריות הן כלפי מבקשי ההיתר, והן כלפי יתר השכנים בבניין.

תגובה אחת
  1. ערית בני ברק תמיד היתה ערית ברדק

השארת תגובה